Superwizja

Uczestnictwo w superwizji jest wymaganiem stawianym przed osobami ubiegającymi się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizorzy współpracujący z Instytutem:

Roman Ciesielski - psychoterapeuta, specjalista psychiatra, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Janina Czapnik - psychoterapeuta, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Krzysztof Kotrys - psychoterapeuta, specjalista psychiatra, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grupy superwizyjne:

Superwizja prowadzona przez Janinę Czapnik i Marię Marquardt

- godz. 10.00 - 13.00 - trwa nabór uzupełniający

- godz. 14.00 - 17.00

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Terminy spotkań: 17.02.2016; 23.03.2016; 20.04.2016; 18.05.2016; 22.06.2015


Superwizja prowadzona przez Krzysztofa Kotrysa

- godz.10:00- 16:00
Spotkania odbywają się w niedzielę, co 2 miesiące.

Prosimy o wpłacanie zaliczki za superwizję przed pierwszym spotkaniem w wysokości 100 zł.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do:

- grupy prowadzonej przez Janinę Czapnik i Marię Marquardt - spotkania tej grupy odbywają się raz w miesiącu w środy w godz. 10.00 - 13.00;

- grupy prowadzonej przez Krzysztofa Kotrysa, której spotkania będą się odbywać raz na dwa miesiące w niedziele w godz. 10.00 - 16.00

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach superwizyjnych proszone są o wypełnienie i wysłanie ankiety na adres Instytutu mailem: biuro@k-i-p.pl bądź na adres: ul. Franciszkańska 25, 40-708 Katowice