Superwizja

Uczestnictwo w superwizji jest wymaganiem stawianym przed osobami ubiegającymi się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizorzy współpracujący z Instytutem:

Roman Ciesielski - psychoterapeuta, specjalista psychiatra, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Janina Czapnik - psychoterapeuta, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Krzysztof Kotrys - psychoterapeuta, specjalista psychiatra, superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grupy superwizyjne:

Superwizja prowadzona przez Marię Marquardt

I grupa
- godz. 10.00 - 13.00

II grupa
- godz. 14.00 - 17.00

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Terminy spotkań: 25.01.2017, 22.02.2017, 29.03.2017, 19.04.2017, 31.05.2017, 28.06.2017

Koszt: 100 zł

Aktualnie prowadzimy rekrutację do:

- grupy prowadzonej przez Krzysztofa Kotrysa

Formularz zgłoszeniowy |TUTAJ|

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach superwizyjnych proszone są o wypełnienie i wysłanie ankiety na adres Instytutu mailem: biuro@k-i-p.pl bądź na adres: ul. Franciszkańska 25, 40-708 Katowice