male psychologia

Otwarta grupa terapeutyczna "Moje Miejsce"

Życie zaczyna się w rodzinie, życie to powiązania - konstelacje międzypokoleniowe. W szeroko rozumianej rodzinie jesteśmy powiązani w czasie teraźniejszym i przeszłym, to, co wydarzyło się w rodzinie z pochodzenia może mieć istotny wpływ na to jak żyjemy i jak przeżywamy. Każda osoba przynależna do systemu, ma prawo do miejsca i obecności w nim. Czasem ktoś jest pomijany lub obwiniany np. z powodu wstydu, cierpienia. Nie wspomina się o nim lub traktowany jest niezgodnie ze swoim miejscem, wówczas mówimy o zaburzeniu pierwotnego porządku. Nasze psychologiczne lub somatyczne problemy, mogą więc być efektem nieświadomego "systemowego uwikłania".
Dopiero wtedy, gdy uznana zostaje więź i każdy znajduje swoje miejsce, osoba może poczuć się uwolniona i podążać za tym, co własne, a wszystko, co było przedtem, dodaje jej siły i wsparcia.


W trakcie zajęć pacjent wybiera spośród członków grupy terapeutycznej przedstawicieli swojego systemu (również za siebie) i ustawia te osoby w przestrzeni sali kierując się swoim "wewnętrznym obrazem rodziny". Niezwykłe w tej metodzie jest to, że ustawione osoby zaczynają czuć się tak, jak prawdziwi członkowie systemu. Uczucia przedstawicieli są więc drogowskazem w szukaniu rozwiązania uwikłania.


"Metoda ustawień systemowych to sposób pracy, który znajduje zastosowanie w psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. Jest twórczym połączeniem hipnozy i psychodramy z oryginalną koncepcją teorii systemowej. Pozwala odkryć nieświadome procesy zachodzące w rodzinach destrukcyjnie lub korzystnie wpływające na funkcjonowanie jednostki. Poza skutecznością dodatkową zaletą tej metody jest to, że można pracować z jednym przedstawicielem rodziny (np. matką czy ojcem) i przez zmiany w jednostce stymulować zmiany w całym systemie. Terapia w nurcie ustawień systemowych odbywa się w grupie. Może stanowić dobre uzupełnienie własnej terapii indywidualnej czy rodzinnej lub być ważnym jednostkowym doświadczeniem wnoszącym inne spojrzenie na siebie i swoich najbliższych"

Krzysztof   Klajs


Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie osoby:
•    zainteresowane rozwojem osobistym
•    gotowe na odkrywanie nowych rozwiązań starych problemów
•    poszukujące nowej perspektywy spojrzenia na swoją rodzinę
•    przygotowujące się pracy osobistej 


Proponujemy 2 formy uczestnictwa:
•    osoba wykonująca pracę wewnętrzną - w trakcie zajęć może zostać poproszony o reprezentowanie jakiejś postaci. Doświadczenie bycia w różnych rolach pomaga szerzej spojrzeć na własne problemy, dając szansę na ich rozwiązanie
•    osoba, podejmująca pracę osobistą 


Warunki uczestniczenia w terapii:
•    skierowanie przez terapeutę
lub
•    dwukrotna konsultacja z psychologiem, specjalizującym się w metodzie ustawień systemowych (dla osób niebędących w terapii). Pierwsza przygotowująca do uczestniczenia w zajęciach. Druga powinna odbyć się w miesiąc po spotkaniu grupowym. Jej celem jest utrwalenie i przedłużenie pozytywnych efektów wykonanej pracy. 


Warunki osobistej pracy:
•    opracowanie genogramu (we współpracy z terapeutą)
•    co najmniej jednokrotne uczestniczenie w zajęciach grupy "Moje miejsce" 


Udział w ustawieniach bez względu na formę uczestnictwa wymaga ukończenia 20 roku życia.
Dla zwiększenia komfortu pracy uczestników, w grupie obowiązuje zasada dyskrecji.


Maria Marquardt: psycholog, psychoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 128), licencjonowany trener PTP - rekomendacja II stopnia (nr 295), superwizor (nr 102) SN Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią ericksonowską. Prowadzi Katowicki Instytut Psychoterapii. 


Prowadząca ukończyła ponadto:

- dwuletnie szkolenie z ustawień systemowych prowadzone przez Marię Senftleben-Gudrich, Victorię Schnabel, Marka Wilkirskiego pod egidą Polskiego Instytutu Ericksonowskiego

- dwuletnie szkolenie "Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii" prowadzone przez Herberta Döringa-Meijera, Rolanda Schillinga oraz Renate Osterrieder

- międzynarodowe dwuletnie szkolenie w zakresie ustawien systemowych "Openness, Offenheit, Otwartość" prowadzone przez Marię Senftleben-Gudrich, Wilfrieda de Philippa, Yeti Spillman, Jan-Jacoba Stam, Margreet Mossel oraz Katarzynę Szymńską

seminaria u Wolfa Buntiga 

Termin: podamy wkrótce!
Koszt:
•    praca osobista 200 zł
•    praca wewnętrzna 100 zł