- pedagog, psycholog na drodze uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkoli się w zakresie terapii ericksonowskiej.
Od 2006 roku zajmuje się psychoterapią indywidualną i rodzinną. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

- psycholog, psychoterapeuta (ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w 2011), specjalista terapii środowiskowej (certyfikat PTP nr 042/2011). Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi, cierpiącymi na zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, depresyjne, zaburzenia osobowości, w sytuacji kryzysów osobistych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

- psycholog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr 116). Ukończył 5 - letnie całościowe szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pt. "Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin"; ukończył kompleksowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (zaświadczenie nr 36).
Od 1996 pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz osób będących w kryzysie życiowym. Specjalizuje się w terapii par i rodzin. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów psychologicznych. Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo-terapeutyczne dla mężczyzn. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie z terapią systemową. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwiziorów psychoterapii.

- psycholog, certyfikowany (nr certyfikatu 493) psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego (zaświadczenie nr 35).
Od 1988 zajmuje się psychoterapią prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, rodzinną, małżeńską i psychoterapię grupową oraz warsztaty i szkolenia.
Od 1998r. prowadzi superwizję pracy psychologicznej i socjalnej dla pracowników pomocy społecznej. W pracy terapeutycznej integruje podejście psychodynamiczne z podejściem ericksonowskim i techniką Gestalt. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie stosowania różnych podejść terapeutycznych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

- pedagog, od 1985 roku prowadzi psychoterapię, licencjonowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 294). Ukończył całościowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (zaświadczenie nr 7). Od 1994 r. prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną i szkoleniową. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, rodzin, małżeństw i związków. W swoim podejściu integruje terapię systemową i podejście ericksonowskie. W pracy terapeutycznej i szkoleniowej wykorzystuje metodę ustawień systemowych. Prowadzi szkolenia psychologiczne i biznesowe. Jest doradcą rozwoju zawodowego. Prowadzi superwizję pracy psychologicznej, wychowawczej i socjalnej dla pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Możliwość prowadzenia sesji przez internet.

- psycholog, surdopsycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 194), ukończyła m. in. całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.(zaświadczenie nr 43).
Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i par. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizjorów psychoterapii.

Możliwość prowadzenia sesji przez internet.

- psycholog, w trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP, stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kongresach oraz konferencjach. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z rodzinami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, neurologicznymi oraz o podłożu psychogennym, a także z dziećmi po zabiegach neurochirurgicznych oraz urazach czaszkowo- mózgowych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą w przypadku trudności emocjonalnych, wychowawczych oraz z rodzinami dzieci chorych na cukrzycę Typu 1. Wykonuje komputerowy test MOXO, który pozwala na szybkie i skuteczne wsparcie diagnozy i terapii ADHD oraz innych zaburzeń. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

- Dyplom magistra Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach uzyskała na Uniwersytecie Śląskim. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej, rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz certyfikat jakości pracy trenera Stowarzyszenia MERITUM.
Pracuje w modelu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej.
Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

Możliwość prowadzenia sesji przez internet.

- mgr psychologii, socjologii, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, wykładowca w ramach zajęć specjalizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Humanistycznego - SWPS w Katowicach, certyfikowany superwizor w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 35), członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek i przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA - w Warszawie(certyfikat nr 9), terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności.
Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu-interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi. Wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym i rodziną, w zakresie zaburzeń relacji przywiązania, prowadzeniu zajęć metodą warsztatową oraz treningu psychologicznego

Możliwość prowadzenia sesji przez internet.


Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ma certyfikat psychoterapeuty (nr 128), trenera drugiego stopnia (nr 295) i superwizora psychoterapii (nr102 ) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Brała udział w licznych szkolenia za granicą między innymi ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w ZIST .
Prowadzi psychoterapię w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim, Superwizję, szkolenia terapeutów. Jest założycielką Katowickiego Instytutu Psychoterapii.
Należy i aktywnie uczestniczy w działalności:
- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii
- Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii
- Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
- Jest mężatką. Ma pięcioro dzieci.


Możliwość prowadzenia sesji przez internet.

-Prowadzi terapię indywidualną oraz coaching i szkolenia z zakresu zarządzania, komunikacji, organizacji. W terapii stosuje podejście ericksonowskie oraz psychoterapię pozytywną, prowadzi coaching indywidualny oraz korporacyjny skoncentrowany na rozwiązaniach.
Specjalizuje się w coachingu motywacyjnym i rozwojowym. W coachingu biznesowym integruje doświadczenia zawodowe z zakresu zarządzania oraz reorganizacji zdobyte w firmach consultingowych. W drodze do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty z Psychoterapii Pozytywnej. Ukończyła:
- "The Art and Science of Coaching" organizowany przez Erickson College (prowadzony przez: Barry Switlicki, Rae T. Chois, Heather Parks, Tony Husted).
- "Intensive Training Program in Contemporary Psychotherapy" w Te Milton Erickson Foundation (Phoenix, Arizona) (prowadzony przez: Jeffrey K. Zeig, PhD; Brent B. Geary, Phd; Lilian Borges, MA, LPC.).
- "Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej" (A. Remers, G. Hum, R. Ciesielski).

Możliwość prowadzenia sesji przez internet i w języku angielskim.
- psycholog, socjoterapeuta. Uczestnik Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo - ericksonowskim, przygotowującego do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.
Realizator programu "Szkoła dla Rodziców". Od 2010r. prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i rodzin. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

- psychoterapeuta w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończył pięcioletnie szkolenie w zakresie terapii systemowej i terapii psychodynamicznej.
Od 2004 roku zdobywa doświadczenie w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w terapii par, małżeństw, rodziny a także osoby indywidualnej przeżywającej kryzysy, depresja, PTSD.
Terapeuta osób uzależnionych - substancje psychoaktywne - alkohol, narkotyki, dopalacze, leki a także uzależnienia behawioralne takie jak - gry komputerowe, profile społecznościowe, hazard, seks, pornografia czy masturbacja itd.
Specjalista w problematyce sekt (religijnych, ekonomicznych) - z 25-letnim doświadczeniem w pracy z ofiarami sekt. Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych Trener, szkoleniowiec w Śląskim Centrum Profilaktyki w Chorzowie.
Stale superwizuje pracę terapeutyczną u certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Możliwość prowadzenia sesji przez internet

- psycholog, prowadzi psychoterapię, trener I stopnia PTP warsztatów umiejętności psychospołecznych. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej (zaświadczenie nr 77), w której specjalizuje się od 9 lat. Prowadzi przede wszystkim psychoterapię indywidualną osób dorosłych (z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, w kryzysie, z doświadczenia straty, z potrzebą rozwoju osobistego), terapię małżeństw i par, w tym również psychoterapię w leczeniu niepłodności oraz terapię rodzin. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty psychologiczne.
Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

- lekarz specjalista psychiatra
Przyjmuje osoby dorosłe od 18-tego roku życia.
Konsultacje lekarskie, dalsze leczenie psychiatryczne. Nie zajmuje się uzależnieniami.

- Psycholog, mediator rodzinny, terapeuta w drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 5-letnie szkolenie przygotowujące do samodzielnego prowadzenia terapii prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje nurcie systemowym i ericksonowskim.
Od 2002 roku prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Specjalizuje się w pracy z parami, osobami doświadczającymi trudności w budowaniu związków, kryzysach małżeńskich i rodzicielstwie porozwodowym.
Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Możliwość prowadzenia sesji przez internet.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym do sekcji psychoterapii. Jest w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w ramach praktyki prywatnej, pracy w charakterze biegłego sądowego oraz w różnych placówkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, ochronie zdrowia. Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej, podstaw psychoterapii. Interesuję się zagadnieniami związanymi z psychologią zdrowia, radzeniem sobie ze stresem. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi szeroko rozumianych kryzysów życiowych, w depresji, lęku, nieradzącymi sobie z złością, stresem.

- psycholog, psychoterapeutka. Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej i Hipnozie Ericksonowskiej. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ericksonowskiej Posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego (zaświadczenie nr 8) oraz dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w ZIST (Niemcy). Przez wiele lat współpracowała ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną - terapię indywidualną, rodzin i par. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

- psycholog, w drodze do uzyskania certyfikatu PTP, stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach systemowo- ericksonowskich oraz konferencjach.
Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości lub znajdującymi się w kryzysie życiowym, pracując na stanowisku psychologa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Altermed w Katowicach.
Pracuje głównie z dorosłymi w przypadku trudności emocjonalnych, zaburzeń lękowych i dolegliwości psychosomatycznych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku psychologia oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 772), trener grupowy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii sportu oraz psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego. Od 9 lat prowadzi terapię indywidulną z osobami dorosłymi w paradygmacie psychodynamiczym oraz integracyjnym.

- psycholog, pedagog -ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Na drodze do uzyskania certyfikatu PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (m.in. w sytuacji kryzysu, z zaburzeniami lękowymi depresyjnymi i dolegliwościami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania) oraz terapię rodzin. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą w przypadku trudności emocjonalnych, wychowawczych, zaburzeń odżywiania oraz z rodzinami dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Szkoli się w nurcie systemowo-ericksonowskim od 7 lat.. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

logopeda, terapeuta wad mowy i głosu, pedagog. Ukończyła Pomaturalną Szkołę Medyczną w Poznaniu nr dypl. 240, studia magisterskie w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nr dypl. 452/WNS/75, podyplomowe studia Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim nr 151/83. Pracowała w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, w Polskim Instytucie Ericksonowkim w Katowicach, a obecnie w Katowickim Instytucie Psychoterapii.
Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy. W terapii wykorzystuje wiedzę medyczną, pedagogiczną i logopedyczną. Do każdego problemu podchodzi indywidualnie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach (posiada zaświadczenie o członkostwie w Towarzystwie Logopedycznym i szkoleniach). Pracując w placówkach oświatowych i służby zdrowia prowadziła szkolenia i konsultacje dla pracowników służby zdrowia oraz nauczycieli, również pokazowe praktyki logopedyczne. Ponadto prowadziła praktyki studenckie, podczas których przekazywała swoją wiedzę i dzieliła się zdobytym doświadczeniem. (Podziękowanie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie nr L.dz. 4128/2006r). Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w zakresie neurologopedii, terapii dzieci i usuwaniu trudności wczesnoszkolnych

- psycholog, psychoterapeuta, mama 2 dzieci. Pracowała w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach oraz Poradni Psychologicznej w Bytomiu. Od 15 lat zajmowała się poradnictwem psychologicznym prowadziła terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową oraz warsztaty i szkolenia. Była Nauczycielem dyplomowanym. W zakresie psychoterapii szkoliła się m.in. w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ,USA. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie ustawień systemowych.

Zginęła 18 lipca 2009 roku. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci...
Dnia 05.08.2009 została pochowana na cmentarzu w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radzionkowie - Rojcy.
Księga Pamięci

- lekarz rezydent Klinicznego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, w trakcie III roku specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w 2011 roku. Prowadząc prywatną praktykę lekarską, przyjmuje dzieci i młodzież do 18 roku życia na wizyty konsultacyjne, diagnostyczne oraz dalsze leczenie specjalistyczne.

-dr . n. med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył międzynarodowe szkolenie z hipnoterapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foudation), szkolił się w terapii systemowej, narracyjnej, krótkoterminowej strategicznej i skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w psychiatrii wieku rozwojowego oraz psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. W swojej pracy integruje różnorodne formy psychoterapii. Rozwija autorski model krótkoterminowej psychoterapii zintegrowanej. Od kilkunastu lat jest nauczycielem psychoterapii. Kieruje Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz pełni funkcję ordynatora Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

- specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor SNP PTP. Prowadzi psychoterapie indywidualną , rodzinną i grupową , specjalizuje się w pracy z pacjentami z zaburzeniami adaptacyjnymi w przełomowych, trudnych sytuacjach życiowych. Terapie i superwizje początkowo prowadzone były w nurcie psychoterapii psychodynamicznej .
Od dwóch lat pracuje także w nurcie psychoterapii zintegrowanej.

- lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta (certyfikat SNP PTP nr 225), superwizor psychoterapii (certyfikat SNP PTP nr 76).
W ramach szkoleń (poza szkoleniami podstawowymi, doświadczeniem własnym i superwizją) ukończył m.in.: Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości; szkolenie podyplomowe "Podejście systemowe w terapii rodzin" Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, Hipnoza Ericksonowska (III edycje) Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.
Od ponad 10 lat prowadzi Oddział Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach; praktyka prywatna w zakresie psychiatrii i psychoterapii w Katowicach i Jaworznie; od 10 lat superwizja indywidualna i grupowa ( w różnych ośrodkach); wykłady i warsztaty w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii od 2007 r; Warsztaty CBT w ramach kursu psychoterapii Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń nerwicowych i osobowości; psychoterapia zaburzeń afektywnych - łączenie psychoterapii (CBT, psychodynamicznej, interpersonalnej) z farmakoterapią; terapia rodzin i par w ujęciu systemowym; integracyjne podejście do psychoterapii.

- psycholog, w drodze do uzyskania certyfikatu PTP. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach systemowo - ericksonowskich. Prowadzi terapię indywidualną. Certyfikowany coach CoachWise, licencjonowany trener programu Coaching Clinic (szkolenia coachingowe dla biznesu). Posiada akredytację - poziom ACC w Międzynarodowej Federacji Coachów (ICF). Specjalizuje się w coachingu biznesowym oraz life coachingu, zarówno indywidualnym jak i grupowym. W swojej pracy integruje wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu oraz psychologii.

Możliwość prowadzenia sesji przez internet.

- psycholog, coach. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, prowadzi konsultacje rodzinne. Ukończyła studia magisterskie ze specjalnością psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia pracy i organizacji. Kształci się w nurcie terapii integracyjnej.