Co? Kiedy? Komu?

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poświęconą Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym, pt. „Co? Kiedy? Komu?
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”.

"Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że ta Druga Konferencja, podobnie jak Pierwsza, która odbyła się w maju 2017, będzie dobrą okazją do integracji środowiska psychoterapeutów działających w systemie edukacji."

Strona konferencji: http://www.www.poradnieppp-psychoterapia.pl/

11275204 ptp