Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński (informacja o formie spotkań zostanie podana wkrótce).

Terminy spotkań: 6.05., 20.05., 17.06., 24.06.2021 r.

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa niedzielna: prowadząca - Magdalena Klasik (wszystkie spotkania odbywają się on-line).

Terminy spotkań:16.05., 30.05.2021

godz: 8:30 - 11:30

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

 

Koszt jednego spotkania (4 godz. dydaktyczne) 150 zł