Katowicki Instytut Psychoterapii

Instytut Psychoterapii


Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, coaching, a także grupowe formy pomocy psychologicznej. Zapewnia konsultacje psychiatryczne oraz pomoc logopedyczną. Oferuje szkolenia dla profesjonalistów z zakresu psychoterapii oraz superwizję.

start profistart psychoterapiastart aktual