O Instytucie

male oinstytucie

Dziś

Psychoterapia jest jak most, który łączy stary brzeg problemu z nowym brzegiem rozwiązania. Na moście dokonują się potrzebne zmiany... Są mosty długie i monumentalne, są mosty krótkie i lekkie w konstrukcji... Czasem potrzebne są takie, czasem inne....

Psychoterapia jest jak szlak prowadzący na górski szczyt. Są szlaki krótkie ale strome, są szlaki o łagodniejszym nachyleniu ale za to dłuższe. Wędrowiec i jego przewodnik mają to na uwadze...

Każdy człowiek przeżywający osobiste trudności ma w sobie potencjał rozwiązania. Pomagamy go odkryć... Budujemy mosty, wytyczamy szlaki...

ZESPÓŁ KATOWICKIEGO INSTYTUTU PSYCHOTERAPII

zmniejszone tablo 2017

zdjęcie przedstawia nasz zespół w 2017 r.

Obecnie Katowicki Instytut Psychoterapii może poszczycić się prężnie działającym zespołem szeroko wykwalifikowanych profesjonalistów. Instytut mieści się już w dwóch siedzibach – jedna znajduje się na ul. Franciszkańskiej 25, druga tuż obok, na ul. Panewnickiej 22 w Katowicach.

Regularnie odbywają się szkolenia i ruszają kolejne edycje Akredytowanego Kursu Psychoterapii. Podczas gdy uczestnicy I edycji powoli przygotowują się już do egzaminu certyfikacyjnego, w styczniu 2017 r ruszyła IV edycja oraz rozpoczął się nabór na V edycję kursu, której początek zaplanowany jest na 2018 rok.

Przygotowujemy się do ruszającej w październiku II edycji kursu Psychoterapii Pozytywnej, podczas gdy absolwenci I edycji kursu zaczynają już stopień zaawansowany.

W ramach wprowadzania nowych perspektyw i poszerzania kwalifikacji, nawiązaliśmy współpracę z p. Michałem Jasińskim – jednym z przedstawicieli Terapii Koherencji z Barcelony. Pan Michał przeprowadził pod koniec roku 2016 szkolenie, które spotkało się z ogromnym entuzjazmem uczestników. Kolejna edycja kursu podstawowego z terapii koherencji zaplanowana jest na 19-20.01.2018, a dalsze rozwijanie nabytych umiejętności dla uczestników obu edycji możliwe będzie podczas szkolednia „terapia koherencji – poziom zaawansowany”, które odbędzie się 16-17.03.2018 r. oraz w trakcie oferowanych superwizji.

Dodatkowo, trwają równolegle spotkania grup rozwojowych – grupy męskiej prowadzonej przez p. Mirosława Ćwieka oraz dwóch grup kobiecych prowadzonych przez p. Justynę Serafin Wójkowską oraz p. Katarzynę Kopczak - Zagórną. Nabór do kolejnych grup jest obecnie otwarty, a obie grupy ruszą znowu już na wiosnę. Posiadamy również w ofercie spotkania grupy dla rodziców prowadzonej przez p. Justynę Serafin - Wójkowską oraz dla osób zmagających się ze złością - prowadzoną przez p. Lilianę Krzywicką i p. Tomasza Sikorę. Również pary mają możliwość pracy nad związkiem podczas cyklu spotkań z p. Justyną Serafin – Wójkowską.

Dla profesjonalistów prowadzone są równolegle dwie otwarte grupy terapeutyczne dla terapeutów, jedna prowadzona przez p. Magdalenę Klasik, druga przez p. Wiesławę Hartman – Momatiuk i p. Andrzeja Jabłońskiego.

Regularnie odbywają się superwizje grupowe, prowadzone przez p. Marię Marquardt oraz p. Krzysztofa Kotrysa oraz grupa wsparcia dla terapeutów prowadzona przez p. Marię Marquardt. W ofercie Instytutu znajduje się także superwizja indywidualna, psychoterapia indywidualna, par i rodzin, psychiatria dziecięca i ogólna, coaching indywidualny i biznesowy oraz logopedia i pedagogika.