Grupa wsparcia dla terapeutów

Regularnie odbywające się spotkania dają możliwość przedyskutowania znaków zapytania, jakie pojawiają się w trakcie pracy, znalezienia nowych rozwiązań, wzmocnienia i odnalezienia swojej twórczej energii.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu

Prowadząca zajęcia:

Maria Marquardt

Termin: 26.04., 17.05., 14.06.2018 r. (12:00 - 15:00)

Czas trwania: 3 godziny

Koszt uczestnictwa w spotkaniu: 80 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl