Grupa wsparcia dla terapeutów

Regularnie odbywające się spotkania dają możliwość przedyskutowania znaków zapytania, jakie pojawiają się w trakcie pracy, znalezienia nowych rozwiązań, wzmocnienia i odnalezienia swojej twórczej energii.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu

Prowadzące zajęcia:

Maria Marquardt

Wiesława Hartman - Momatiuk

Termin: 22.11.2018

Czas trwania: grupa p. Marquardt: 12:30 - 15:30; grupa p. Hartman: 16:00 - 19:00

Koszt uczestnictwa w spotkaniu: 80 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl