Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kip-new/templates/szablon/index.php on line 1
Czynny udział w konferencjach

male materialy

Aktywny udział w konferencjach naukowych

BUJAK Małgorzata

 

(2003) Konferencja „Dzieci i marzenia” zorganizowana przez Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 2004

Referat: Próba zastosowania metody Feldenkraisa w terapii pacjentki z napadami rzekomopadaczkowymi.

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009.
Referat: "Jak mnie karmisz mamo" - zaburzenia jedzenia u dzieci spowodowane nieprawidłowościami w karmieniu.

ĆWIEK Mirosław

(2002) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5- 8 wrzesień 2002

Referat:  „To musi jeszcze potrwać” – psychoterapia 4-letniego dziecka z zaburzeniami wydalania

(2004) Konferencja „Dzieci i marzenia” zorganizowana przez Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 2004

Referat: „Pierwsze kroki w terapii rodziny z problemem wykorzystania seksualnego”

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008

Referat: „Seks w komórce” – praca z systemem 14-letniej dziewczynki z zaburzeniami zachowania.

 

 

HARTMAN – MOMATIUK Wiesława

 

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011

Warsztat (współprowadzenie: Iwona Jara): Praca z rodziną po stracie dziecka.

 

 

JABŁOŃSKI Andrzej

(2000) Ogólnopolska Konferencja Kulty i sekty - zagrożenie i profilaktyka, Katowice 1-2 marzec 2000

Referat:  Stop psychomanipulacji – model systemowego programu interwencji kryzysowej i profilaktyki wpływów destrukcyjnych kultów i sekt.

(2004) „Dzieci i Marzenia”- konferencja ericksonowska. Łódź 3 kwietnia 2004

Referat: „Na rozstaju dróg” – terapia rodzinna pacjentki z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.

 

(2008) „KILKA SŁÓW O WYCHOWANIU” - materiał dla absolwentów studiów podyplomowych projektu EQUAL, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów dla platformy internetowej projektu: „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro”.

 

 

JARA Iwona

 

(2005) IV. European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy Kraków 22-26 czerwiec 2005.
Warsztat: "Gdy zobaczysz mój czas...." - zastosowanie hipnozy ericksonowkiej w terapii osób z wadą słuchu.

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008 Warsztat: Żyć godnie, godność osób niepełnosprawnych – upośledzonych, niesłyszących.

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009.
Referat: "Gdy wsłucham się w siebie..." - refleksje początkującego terapeuty w pracy z pacjentką z anoreksją.

 

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011

Warsztat (współprowadzenie: Wiesława Hartman – Momatiuk): Praca z rodziną po stracie dziecka

 

MARQUARDT Maria

 

(1998) „Dzieci i marzenia” - psychoterapia dzieci i młodzieży, Łódź, 1998

Warsztat: Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu anoreksji.

(1999) XXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia u progu XXI wieku: od teorii do praktyki i od praktyki do teorii." Warszawa, 9-12 wrzesień 1999

Referat: Zastosowanie hipnozy w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.

(2000) Ogólnopolska Konferencja Kulty i sekty - zagrożenie i profilaktyka, Katowice 1-2 marzec 2000

Warsztat:  Zastosowanie hipnozy w pracy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie.

(2002) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w perspektywie XXI wieku"
Lublin, 5-8 wrzesień 2002

Referat: Zasoby rodzinne w leczeniu zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych u dzieci. Studium przypadku.

Warsztat (współprowadzenie Małgorzata Skubacz) dot. terapii anoreksji.

(2003) Konferencja X-lecia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego – „Kreatywność i hipnoza w psychoterapii”

Kraków, 23-25 czerwiec 2003

Warsztat (współprowadzenie: Małgorzata Skubacz): „Smakowanie życia”- zdrowienie z zaburzeń odżywiania.

(2003) Konferencja X-lecia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego – „Kreatywność i hipnoza w psychoterapii”

Kraków, 23-25 czerwiec 2003

Warsztat: Zastosowanie hipnozy w pracy z osobami wykorzystywanymi seksualnie na podstawie studium przypadku.

(2003) Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP, Wisła, 13-14 czerwiec 2003

Referat (współautorstwo: Małgorzata Skubacz): Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu terapii

anoreksji.

Warsztat (współprowadzenie Małgorzata Skubacz): Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu terapii

Anoreksji.

(2004) „Dzieci i marzenia” - psychoterapia dzieci i młodzieży, Łódź 3 kwietnia 2004

Warsztat „Znaleźć swój czas”

(2005) IV. European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy, Kraków, 22-26 czerwiec 2005

Warsztat: „I żyli długo i szczęśliwie”- praca z parą w kryzysie.

(2005) XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć wspólnie..”,  Kraków, 22 - 25 wrzesień 2005

Referat: „Kiedy marzenia stają się rzeczywistością”- hipnoterapia. Studium przypadku pacjentki molestowanej seksualnie”.

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie...”, Poznań, 27 wrzesień

Sympozjum: „Hipnoza jako narzędzie terapeutyczne w pacy z traumą”, wystąpienie: „’Światełko w tunelu’- zastosowanie hipnozy  terapii indywidualnej pacjentki z PTSD”.

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie...” Poznań, 27 wrzesień

Referat: ’Wzlatujące gołębie” – zastosowanie terapii ericksonowskiej w ujęciu strategicznym w pracy z rodziną ocalałą po katastrofie hali w Chorzowie.

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie...”, Poznań, 27 wrzesień

Warsztat: „Światełko w tunelu” - zastosowanie hipnozy  w terapii indywidualnej pacjentki z PTSD.

(2009) IX Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009

Referat: „Tatusiu kocham cię nad życie" – opis przypadku, praca z pacjentem kardiologicznym.

(2009) IX Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maj a2009

Warsztat: "Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem" – zastosowanie autohipnozy w pracy z objawem.

(2010) Eicksonowska Konferencja Podlaska

Warsztat: „Narodziny perły”– żałoba w związku po wczesnej utracie dziecka (poronienie, aborcja).

(2010) Integration in Psychoterapy. How to make it work?Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać?

Warszawa, 17-19 wrzesień  2010

Warsztat: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – strategiczne i ateoretyczne podejście Miltona H. Ericksona otwarte na integrację w psychoterapii.

XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?” Katowice 18 – 21 wrzesień 2011

Warsztat: „Zatrzymani w czasie” – ericksonowskie rozumienie traumy.

XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011

Warsztat: "Narodziny perły – żałoba w związku po wczesnej utracie dziecka (poronienie, aborcja).

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011

Udział w panelu prowadzonym przez H. Przybyło-Basistę „Dorośli i dzieci w zmieniających się rodzinach w zmieniającym się świecie”.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011.
Sympozjum „Trauma”; wystąpienie” ”Zatrzymani w czasie – ericksonowskie rozumienie traumy”.

(2012) II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach cyklu „Wrocławskie Spotkania z Psyche” - Wrocław, 25-26.05.2012
Wystąpienie pt.
"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - a może odwrotnie? - zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie.

(2012) Konferencja "Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna" - Kraków, 19-21.10.2012.
Wystąpienie pt. "Nić Ariadny" - udział pacjenta w budowaniu relacji terapeutycznej.

(2013) III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach cyklu „Wrocławskie Spotkania z Psyche” - Wrocław, 24-25.05.2013
Warsztat pt.
"Trudne dziecko ale zdolne" - zasady terapii.

(2014) "Psychoterapia działa! jak? Refleksje nad procesem Psychoterapii" - Warsztat "Nieświadoma umowa w relacji pary jako zasób służący transformacji związku"

(2014) Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studenckie koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego - Warsztat "Zatrzymani w czasie- zjawiska transowe w sutuacji traumy"

(2015) Konferencja " Udane i nieudane, analiza przypadków w terapii Rodzin i Par."

(2015)
Konferencja 3 sekcji Kraków - warsztat " Razem czy osobno - czy po decyzjami merytorycznymi mogą się kryć dylematy etyczne"

(2016) Konferencja 3 sekcji Warszawa - warsztat "A jak anoreksja, a jak agresja"

PRZYBYŁO – PARTYKA Marta

(2005) IV. European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy Kraków 22-26 czerwiec 2005.
Warsztat  (współautorstwo: Małgorzata Skubacz): "To mi przypomina pewną historię...” Zastosowanie hipnozy ericksonowskiej i metafory w terapii osób z zaburzeniami jedzenia.

 

SKUBACZ Małgorzata

 

(2002) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w perspektywie XXI wieku"
Lublin, 5-8 wrzesień 2002

Referat nt. terapii osób odchudzających się.

Warsztat (współprowadzenie Maria Marquardt) dot. terapii anoreksji.

(2003) Konferencja X-lecia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego – „Kreatywność i hipnoza w psychoterapii”

Kraków, 23-25 czerwiec 2003

Warsztat (współprowadzenie: Maria Marquardt): „Smakowanie życia”- zdrowienie z zaburzeń odżywiania.

(2003) Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP, Wisła, 13-14 czerwiec 2003

Referat (współautorstwo Maria Marquardt): Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu terapii

anoreksji.

Warsztat (współprowadzenie Maria Marquardt): Ericksonowska perspektywa pracy w łączonym modelu terapii

Anoreksji

(2004) „Dzieci i marzenia” - psychoterapia dzieci i młodzieży, Łódź 3 kwietnia 2004

Referat: Prezentacja przypadku dot. anoreksji.

(2005) IV Konferencja Narracyjna, Kraków 9-10 września 2005

Warsztat: Terapia osób odchudzających się.

Warsztat (współprowadzenie Jolanta Berezowska): Terapia bulimii.

(2005) IV. European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy Kraków 22-26 czerwiec 2005.
Warsztat  (współautorstwo: Marta Przybyło- Partyka): "to mi przypomina pewną historię...” Zastosowanie hipnozy ericksonowskiej i metafory w terapii osób z zaburzeniami jedzenia.

(2005) IV. European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy Kraków 22-26 czerwiec 2005.

Kliniczna demonstracja

TOPÓR Agnieszka

(2012) II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach cyklu „Wrocławskie Spotkania z Psyche” - Wrocław, 25-26.05.2012
Wystąpienie pt.
"Erotyzacja młodzieży przez mass media".

(2013) III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach cyklu „Wrocławskie Spotkania z Psyche” - Wrocław, 24-25.05.2013
Warsztat pt.
"Trudne dziecko ale zdolne" - zasady terapii.

ZAWRZEL Aleksandra

 

(2005) IV. European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy

Kraków 22-26 czerwiec 2005.
Warsztat : "W zimie zawsze jest zawarta wiosna” – wzmacnianie kreatywności kobiet.

(2009) IX Konferencja Ericksonowska „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, 29-30.05.2009., Poznań.

Referat: "Królewna Śnieżka" - praca z pacjentką z objawami bulimii.