Terapia własna terapeuty

Do grupy terapeutycznej zapraszamy:

 • psychoterapeutów
 • psychologów
 • lekarzy
 • pielęgniarki
 • pedagogów
 • rehabilitantów
 • studentów tych kierunków

Podjęcie psychoterapii grupowej dla terapeutów umożliwia:

 • poszukiwanie nowych rozwiązań istniejących problemów
 • przyjrzenie się swoim relacjom społecznym
 • nawiązanie bliskich kontaktów, które mogą zaowocować współpracą zawodową
 • odkrywanie zaskakujących twórczych aspektów funkcjonowania w rolach społecznych
 • badanie własnej motywacji wyboru zawodu terapeuty
 • poszukiwanie zasobów i źródeł wsparcia w roli zawodowej
 • nauczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający spełnienie potrzebnego do certyfikatu warunku odbycia psychoterapii grupowej

Spotkania terapeutyczne odbywają się 2 razy w miesiącu, w czwartki w godz 16.00 - 19.15 lub niedziele w godzinach: 9.00 - 12.15

GRUPA CZWARTKOWA

Prowadzący: Wiesława Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński 

Terminy spotkań: 12.09.2019 r.

GRUPA NIEDZIELNA

Prowadząca: Magdalena Klasik

Terminy spotkań: 1.09.2019 r., 6.10.2019 r., 20.10.2019 r., 27.10.2019 r., 3.11.2019 r., 1.12.2019 r., 15.12.2019 r.

 

GRUPY MAJĄ CHARAKTER OTWARTY. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA - MOŻNA DOŁĄCZYĆ

KOSZT JEDNEGO SPOTKANIA (4 godz. dydaktyczne) 150 zł

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl