Terapia własna terapeuty

Do grupy terapeutycznej zapraszamy:

 • psychoterapeutów
 • psychologów
 • lekarzy
 • pielęgniarki
 • pedagogów
 • rehabilitantów
 • studentów tych kierunków

Podjęcie psychoterapii grupowej dla terapeutów umożliwia:

 • poszukiwanie nowych rozwiązań istniejących problemów
 • przyjrzenie się swoim relacjom społecznym
 • nawiązanie bliskich kontaktów, które mogą zaowocować współpracą zawodową
 • odkrywanie zaskakujących twórczych aspektów funkcjonowania w rolach społecznych
 • badanie własnej motywacji wyboru zawodu terapeuty
 • poszukiwanie zasobów i źródeł wsparcia w roli zawodowej
 • nauczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający spełnienie potrzebnego do certyfikatu warunku odbycia psychoterapii grupowej

Spotkania terapeutyczne odbywają się regularnie, w czwartki w godz 16.00 - 19.15

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński

Terminy spotkań: 2.06., 23.06.2022 r.

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa środowa: prowadząca - Magdalena Klasik (od września wszystkie spotkania odbywają się na żywo).

Terminy spotkań:  29.06., 14.09. (9:00 - 12:00), 28.09.2022 r. (9:00 - 12:00).

godz: 8:00 - 11:00

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Koszt jednego spotkania (4 godz.) 150 zł

 

GRUPY MAJĄ CHARAKTER OTWARTY.

KOSZT JEDNEGO SPOTKANIA (4 godz.) 150 zł

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie (tel. 032 25 24 517) w godz. 9.00-20.00
lub mailem: biuro@k-i-p.pl