Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z wszystkimi członkami rodziny. Tę formę pracy proponujemy w wypadku, gdy chodzi o pracę z osobą niepełnoletnią lub pełnoletnią, ale zależną od rodziców (np. student). "Pacjentem" jest wtedy rodzina jako całość. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań. W trakcie spotkań razem z terapeutą próbują lepiej zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności, wspólnie poszukują rozwiązań. Najbliżsi są najbardziej odpowiednimi osobami, aby wspierać w zdrowieniu osobę bliską i na ogół chcą to robić. Ważne jest, żeby wszyscy członkowie rodziny brali udział w procesie terapeutycznym. Praca całej rodziny zwiększa efekty terapii.


 Spotkanie rodzinne trwa 60 min. Sesje początkowo na ogół odbywają się raz w tygodniu. W miarę trwania terapii odstępy miedzy sesjami wydłużają się.

Koszt jednego spotkania kształtuje się między 150-200 zł.

Uprzejmie informujemy, że w trosce o zapewnienie pacjentom po sesji terapeutycznej komfortu i przestrzeni do przemyślenia treści poruszonych w trakcie spotkania, obowiązuje zasada płatności przed sesją.

Rejestracja telefoniczna: 32 252 45 17, +48 507 020 082