O Instytucie

male oinstytucie

Jutro

Widzimy dużo korzyści dla naszych klientów wynikające ze stosowania zintegrowanego modelu pracy. Przyświeca nam myśl Maslowa: „kiedy masz w ręku tylko młotek, cały świat wygląda jak gwoździe”, dlatego też nadal będziemy poszukiwać nowych trendów w psychoterapii, aby ich zastosowanie przynosiło ulgę naszym klientom i pomagało im rozwijać skrzydła.

 
Do bazy naszych dotychczasowych zainteresowań dołączyliśmy nowe fascynacje. Jedną z nich jest Psychologia Pozytywna.
 
Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością rozwijającą się dynamicznie na wszystkich kontynentach. Jako podejście krótkoterminowe integruje psychoterapię humanistyczną i psychodynamiczną. Odwołuje się do transkulturowej koncepcji człowieka i jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Jej celem jest pobudzenie drzemiących w pacjencie naturalnych mechanizmów uzdrawiających oraz przywrócenie równowagi życiowej. Miło nam poinformować, że prowadzimt nabór na kolejną edycję Podstawowego Kursu Psychoterapii Pozytywnej.
 
Rozpoczęliśmy także współpracę z panem Michałem Jasińskim, przedstawicielem nurtu Terapii Koherencji. Przeprowadzone przez niego szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i i entuzjazmem uczestników. Planowane są kolejne edycje warsztatów na poziomie podstawowym: 19-20.01.2018 r. a także zaawansowanym: 16-17.03.2018 r. Oferujemy także regularne superwizje w nurcie terapii koherencji dla uczestników szkoleń, odbywające się osobiście lub przez Skype.
 
Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowym podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jest to nurt terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej. Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania.
 
Dodatkowo trwa nabór do kolejnej, piątej już edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii, przygotowujący uczestników do samodzielnego oraz kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, a także rozszerzanie umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne. Początek nowej edycji planujemy na 2018 rok.

 

Więcej szczegółów można uzyskać w zakładce ze szkoleniami lub klikając bezpośrednio w powyższy link ze szkoleniem.