O Instytucie

male oinstytucie

Wczoraj

Katowicki Instytut Psychoterapii (KIP) ma długą przeszłość.

W 1991 roku dyrektor Młodzieżowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Stanisław Borowski zorganizował szkolenia z zakresu psychoterapii. Między innymi zaprosił do ich prowadzenia Krzysztofa Klajsa, który uczył terapii ericksonowskiej. W tym programie szkoleń  uczestniczyła część aktualnego zespołu KIP. Podejście ericksonowskie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Charakterystyczne dla tego kierunku pracy nastawienie na przyszłość zaowocowało

w 1994 roku - grupa psychologów (wśród nich Maria Marquardt , Andrzej Jabłoński, Katarzyna Łęcka, Marta Żak, Hanna Przybyła- Basista i nieżyjący już niestety Andrzej Świrk) rozwinęła swoją praktykę psychoterapeutyczną, otwierając zespół gabinetów w Domu Lekarza w Katowicach.

W 1999 część tego zespołu (Maria Marquardt, Andrzej Jabłoński) i Małgorzata Skubacz zainicjowali utworzenie filii Polskiego  Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach. Filią przez 12 lat kierowała Maria Marquardt.

o instytucie-wczoraj1 

Początkowo filia mieściła się  w Katowicach-Piotrowicach przy ulicy Chełmskiej. Wiele osób do dziś wspomina klimat tego miejsca, gdzie palił się ogień pod kuchnią i można się było ogrzać przy piecu. To przytulne miejsce stało się szybko zbyt ciasne, ponieważ zespół zaczął się rozrastać.

kolaż Chełmska

nowy kolaż chełmska

W 2000 roku do zespołu dołączyły – Barbara Wieczorek i Marta Przybyło-Partyka. To był pracowity rok. Zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Kulty i sekty: zagrożenia i profilaktyka”

konferencja 2000

W 2001 zespół przeniósł się do Katowic – Ligoty na ulicę Franciszkańską 25 (gdzie jesteśmy do dziś).

budynek KIP

W tym czasie dołączyli do nas Wiesława Hartman-Momatiuk, Mirosław Ćwiek. Zorganizowaliśmy kolejną konferencję - tym razem międzynarodową - ”Sekty i psychomanipulacja”.

konferencja 2001

W 2004 obchodziliśmy uroczyście pięciolecie naszej działalności.

ochodzy 5 lecia

We wrześniu 2011 roku  zespół pracujący dotychczas jako filia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego przekształcił się w Katowicki Instytut Psychoterapii.

dzis-nasz zespol

W tym samym roku, jako niezależny już instytut, podjęliśmy wraz z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii, Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii – Zespołem Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń oraz Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii – Ośrodkiem Psychoterapii Dzieci, Młodzieży, Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, inicjatywę założenia Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i propagowanie psychoterapii jako profesjonalnej metody leczenia. Więcej informacji nt. Prowadzonych przez PSRP działań znajdą państwo pod tym linkiem

założyciele PSRP

 

W 2012 roku PSRP otrzymało akredytację zarówno Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jak i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego stając się jednym z nielicznych ośrodków oferujących całościowy Akredytowany Kurs Psychoterapii, przygotowujący uczestników do samodzielnego oraz kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, a także rozszerzanie umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

 Akredytacje

W 2013 roku w Katowickim Instytucie Psychoterapii ruszyła I Edycja Kursu Psychoterapii. Początkowo kierownikiem kursu z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego został pan Rafał Antkowiak, a kierownikiem kursu z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pani Elżbieta Czapiewska-Zejden. Obecnie kierownikiem kursu z ramienia ramienia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest pan Roman Ciesielski, a kierownikiem kursu z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pani Maria Marquardt.

 

inauguracje

Kursy prowadzone są przy współpracy z doskonałą kadrą wykładowców: p. Rafał Antkowiak, p. Roman Ciesielski, p. Elżbieta Czapiewska - Zejden, p. Janina Czapnik, p. Mirosław Ćwiek, p. Maja deAbgaro Zachariasiewicz, p. Ewa Dobiała, p. Bożena Hartman, p. Grzegorz Iniewicz, p. Andrzej Jabłoński, p. Sławomir Jakima, p. Małgorzata Janas - Kozik, p. Michał Jasiński, p. Barbara Józefk, p. Krzysztof Kotrys, p. Małgorzata Kowalcze, p. Liliana Krzywicka, p. Maria Marquardt, p. Lidia Popek, p. Maria Rogiewicz, p. Magdalena Szyszko, p. Ewa Trzebińska, p. Teresa Wojtyła.

Organizowane przez nas Kursy Akredytowane się dużym zainteresowaniem uczestników, dzięki czemu w kolejnych latach ruszyły następne edycje (edycja II w grudniu 2014 r, edycja III w styczniu 2016 r, edycja IV w styczniu 2017 r.).

 

Dnia 13 XII 2014r. świętowaliśmy nasz Jubileusz - 15-lat działalności Instytutu. Dzięki pomocy oraz wsparciu licznych osób ten dzień stał się szczególny i wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy przeżywali go razem z nami w atmosferze blasku palących się świec i radośnie śpiewanych kolęd. 

15lecie

zespół

W 2016 roku Katowicki Instytut Psychoterapii działał już na tyle prężnie, że zaistniała potrzeba dodatkowej przestrzeni. Nowa siedziba mieściła się na ulicy Panewnickiej 22 w Katowicach. Regularnie odbywały się w niej kursy i szkolenia. 

panewnicka

 

Dalszy rozwój Instytutu umożliwił nam przeniesienie się w całości z powrotem na ulicę Franciszkańską 25. Obecnie zajmujemy już dwa piętra. W nowych gabinetach na 1 piętrze budynku regularnie odbywają się szkolenia Akredytowanego Kursu Psychoterapii.

Franciszkańska kolaż

Z końcem 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie zajęć I Edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii. Uczestnicy odebrali dyplomy ukończenia kursu oraz gratulacje od kierowników szkolenia - mgr Marii Marquardt oraz dr Romana Ciesielskiego. Wspólnie wysłuchaliśmy koncertu gitarowego w wykonaniu Damiana Stroki, a później świętowaliśmy już mniej oficjalnie, przy cieście i poczęstunku. Było wiele wzruszeń, gratulacji i wspomnień. Uczestnikom życzymy ogromu sukcesów w życiu zawodowym i mamy nadzieję, że nasze ścieżki będą się zbiegały co chwilę... :)

zakonczenie 1 edycji baner

Katowicki Instytut Psychoterapii dynamicznie się zmienia i rozwija. Do zespołu dołączają młode osoby.

Pracujemy w konwencji terapeutycznej, która zakłada zindywidualizowane podejście do pacjenta i jego problemu. Takie podejście wynika z szacunku dla historycznej niepowtarzalności każdego człowieka. Skoro każdy człowiek jest niepowtarzalny, niepowtarzalna powinna być także jego terapia, dlatego włączamy do naszego wiodącego podejścia terapeutycznego różne metody pracy terapeutycznej, aby nasza pomoc była jak najbardziej trafna i skuteczna.

W naszej pracy terapeutycznej przede wszystkim korzystamy z podejścia ericksonowskiego (zakładającego maksymalne zindywidualizowanie procesu psychoterapii), które wzbogacamy o idee podejścia systemowego (dającego możliwość pomocy nie tylko pojedynczym klientom ale całym rodzinom) i podejścia psychodynamicznego (umożliwiającego głębsze rozumienie mechanizmów powstawania problemów). W celu poszerzenia warsztatu terapeutycznego skutecznie włączamy techniki pracy terapeutycznej związane z metodą Feldenkraisa, terapią Gestalt czy terapią poznawczo – behawioralną.

Respektujemy standardy zawodowe wyznaczane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.