Grupowe formy pomocy psychologicznej

Zgodnie z myślą, że "Drugi człowiek jest lustrem, w którym możemy się oglądać" grupa jest instrumentem terapeutycznym pozwalającym uświadomić sobie zachowania i wzorce funkcjonowania w relacjach z innymi. Daje możliwości doświadczania siebie i swoich emocji w warunkach bezpiecznych, wśród osób, do których ma się zaufanie.

Jeśli proces terapeutyczny porównalibyśmy do drogi, to terapia grupowa może stanowić jej początek. Początek, ułatwiający zrozumienie swoich uczuć i emocji, stanowi również doskonałe zakończenie procesu terapeutycznego gdyż umożliwia skonfrontowanie z grupą - zmian i rozwoju, które zaszły w trakcie trwania pracy indywidualnej. Pozwala także przyjrzeć się sobie i zobaczyć, w jaki sposób zmieniły się relacje i wzorce funkcjonowania w grupie w stosunku do pierwszych doświadczeń terapii grupowej.

Zajęcia Grupowo Rozwojowe

czytaj wiecej....

Otwarta grupa terapeutyczna "Moje Miejsce"

czytaj wiecej....