male materialy

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Group 16

Psychoterapia Pozytywna integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest niezwykłym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu, jej twórcą był Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010).

Kurs organizowany jest przez Katowickie Centrum Psychoterapii Pozytywnej działające w ramach Katowickiego Instytutu Psychoterapii,i przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

Psychoterapia pozytywna jest szeroko rozpoznawana przez główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii, równocześnie jest funkcjonuje w ramach:

 • Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 • Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 • Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i lekarzy, specjalistów sektora medycznego i pomocy psychologicznej, którzy chcą poznać specyfikę pracy terapeutycznej w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. 

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, tłumaczone na język polski. Szkolenie zakończone będzie egzaminem certyfikacyjnym – uczestnicy spełniający kryteria WAAP (Overview – World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (positum.org))uzyskują tytuł Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej i mają możliwość kontynuowania ścieżki na poziomie Mistrzowskim aby uzyskać certyfikat Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w całości szkolenia na poziomie konsultanta przez osoby, nie mające wykształcenia medycznego, pedagogicznego czy psychologicznego. W takim przypadku uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa wydany przez WAPP.

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w formie online.

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, które obejmują:

 • seminaria (teoria, praktyka, interaktywne sposoby uczenia, superwizja) - 120 godzin
 • doświadczenia własne i studiowanie literatury – 40 godzin
 • interwizja – 30 godzin
 • pisemna praca końcowa (5 stron) – 10 godzin
 • egzamin certyfikujący składający się z części pisemnej (praca lub prezentacja) i ustnej (zestaw zagadnień omawianych w trakcie zajęć)

Tematy zjazdów:

 • I - Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; istniejący konflikt; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy; początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym. (30h dydaktycznych).
 • II - Pozytywne rozwiązanie konfliktu - podstawowe potencjalności; istniejące konflikty; teoria mikrotraumy i treść konfliktu; czterowymiarowy model przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków. Systemowe narzędzia pracy (DAI, 4 typy reakcji na konflikt,4 wymiary modelowania). (30h dydaktycznych)
 • III - Relacja konsultant-klient – pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; wzmocnienie; werbalizacja; rozszerzanie celów; wymiar etyczny pracy obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i analiza przypadków. (30h dydaktycznych)
 • IV - Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji; pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; integracja metod pracy, superwizja i studium przypadków. (30h dydaktycznych)
 • V Interwizja - termin ustalany z uczestnikami szkolenia ( blok 30 h lub 10 spotkań po 3h)

 

Terminy I edycja:

 • 28-30.01.2022
 • 1-3.04.2022
 • 17-19.06.2022
 • 23-25.09.2022

 

Terminy II edycja:

 • 20-22.05.2022 
 • 2-4.09.2022 
 • 2-4.12.2022 
 • 24-26.02.2023 
 • 21-23.04.2023

 

Koszt udziału w szkolenia: 4700 zł
Cena jednego zjazdu: 980 zł

Prowadzący: 

image.jpeg Ekaterina Dokunova - psycholog, psychoterapeuta, międzynarodowy trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP).
WhatsApp Image 2021 10 13 at 09.31.58 2 Katarzyna Marquardt - certyfikowany psychoterapueta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Zgłoszenia: 

Państwa zgłoszenie zostanie zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail: biuro@k-i-p.pl lub szkolenia@k-i-p.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna po kliknięciu tutaj!. Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.

Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.