Superwizje

Grupa I
Prowadzące: Maria Marquardt, Janina Czapnik
Godziny: 10:00 - 13:00 (grupa zamknięta)
Terminy: 7.09.2022; 12.10.2022; 9.11.2022; 30.11.2022; 18.01.2023; 8.02.2023; 8.03.2023; 12.04.,2023; 24.05.2023; 21.062023
Koszt: 200 zł

Grupa II
Prowadzące: Maria Marquardt, Justyna Serafin-Wójkowska
Godziny: 14:00 - 17:00 (grupa zamknięta)

Terminy: 
7.09.2022; 12.10.2022; 9.11.2022; 7.12.2022; 18.01.2023; 8.02.2023; 8.03.2023; 12.04.,2023; 24.05.2023; 21.06.2023
Koszt: 200 zł

Grupa III
Prowadzące: Maria Marquardt, Maja de Abgaro Zachariasiewicz 
Godziny: 10:00 - 13:00 (trwa nabór uzupełniający)

Terminy: 
28.09.2022; 19.10.2022; 16.11.2022; 7.12.2022; 25.01.2023; 15.02.2023; 15.03.2023; 19.04.2023; 17.05.2023; 28.06.2022
Koszt: 200 zł

Grupa IV
Prowadzący: Krzysztof Kotrys
Godziny: 15:30 - 19:00 (trwa nabór do grupy)
Terminy:  podamy wkrótce
Koszt: 200 zł

Grupa V
Prowadzący: Magdalena Szyszko
Godziny: 10:00 - 13:00 (nabór uzupełniający)
Terminy spotkań: 21.09., 19.10., 23.11., 14.12.2022, 18.01., 15.02., 15.03., 19.04., 17.05., 14.06.2023 r.
Koszt: 150 zł.  (obowiązuje kontrakt odpłat za nieobecność)

Grupa VI
Prowadzący: Małgorzata Kowalcze
Godziny: 15:00 - 18:00 (nabór do grupy zakończony)
Terminy:  14.09.2022
Koszt: 200 zł


<ankieta zgłoszeniowa>