Superwizje

Grupa I
Prowadzące: Maria Marquardt, Janina Czapnik
Godziny: 10:00 - 13:00 (grupa zamknięta)
Terminy: 27.09., 25.10., 29.11., 13.12.2023., 3.01., 7.02., 13.03., 3.04., 15.05., 5.06.2024
Koszt: 200 zł

Grupa II
Prowadzące: Maria Marquardt, Justyna Serafin-Wójkowska
Godziny: 14:00 - 17:00 (grupa zamknięta)

Terminy:
27.09., 25.10., 29.11., 13.12.2023., 3.01., 7.02., 13.03., 3.04., 15.05., 5.06.2024

Koszt: 200 zł

Grupa III
Prowadzące: Maria Marquardt, Maja de Abgaro Zachariasiewicz 
Godziny: 10:00 - 13:00 (grupa zamknięta)

Terminy:
20.09.,11.10., 22.11., 6.12.2023., 24.01., 21.02., 20.03., 17.04., 22.05., 12.06.2024
Koszt: 200 zł

Grupa IV
Prowadzący: Krzysztof Kotrys
Godziny: 15:30 - 19:00 (grupa zamknięta)
Terminy: 2.06.2023, 30.06.2023
Koszt: 200 zł

Grupa V
Prowadzący: Magdalena Szyszko
Godziny: 9:30 - 12:30 (nabór uzupełniający)
Terminy spotkań: 11.10, 15.11,06.12.2023 r., 17.01, 21.02, 13.03, 17.04, 15.05, 12.06.2024 r.
Koszt: 160 zł.  (obowiązuje kontrakt odpłat za nieobecność)

Grupa VI
Prowadzący: Magdalena Szyszko
Godziny: 9:30-12:30 (nabór do grupy zakończony)
Terminy:  25.09, 23.10, 13.11,11.12.2023 r., 22.01, 26.02, 11.03, 22.04, 13.05, 10.06.2024 r.
Koszt: 160 zł

Grupa VII
Prowadzący: Małgorzata Kowalcze
Godziny: 15:00 - 18:00
Terminy:  18.10.2023 r.
Koszt: 200 zł 


<ankieta zgłoszeniowa>