Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński (informacja o formie spotkań zostanie podana wkrótce).

Terminy spotkań: 5.11.2020 r., 19.11.2020 r., 3.12.2020 r., 17.12.2020 r.

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa niedzielna: prowadząca - Magdalena Klasik (wszystkie spotkania odbywają się on-line).

Terminy spotkań: 8.11.2020 r., 6.12.2020 r., 13.12.2020 r.

godz: 9:00 - 12:30

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

 

Koszt jednego spotkania (4 godz. dydaktyczne) 150 zł