Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński (informacja o formie spotkań zostanie podana wkrótce).

Terminy spotkań: 4.06.2020 r., 18.06.2020 r., 10.09.2020 r., 24.09.2020 r., 8.10.2020 r., 22.10.2020 r., 5.11.2020 r., 19.11.2020 r., 3.12.2020 r., 17.12.2020 r.

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa niedzielna: prowadząca - Magdalena Klasik (wszystkie spotkania odbywają się on-line).

Terminy spotkań: 14.06.2020 r., 21.06.2020 r., 22.08.2020 r. (8:30-12:00), 4.10.2020 r. (9:00-12:30), 18.10.2020 r. (9:00-12:30)

godz: 9:00 - 12:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

 

Koszt jednego spotkania (4 godz. dydaktyczne) 150 zł