Grupy terapeutyczne dla terapeutów

Grupa czwartkowa: prowadzący - Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Jabłoński (informacja o formie spotkań zostanie podana wkrótce).

Terminy spotkań: 2.09.2021 r.

godz. 16:00 - 19:15

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

Grupa niedzielna: prowadząca - Magdalena Klasik (wszystkie spotkania odbywają się on-line).

Terminy spotkań: 12.09. (on-line), 26.09.2021 r.

godz: 8:30 - 11:30

Grupa otwarta trwa nabór uzupełniający.

 

Koszt jednego spotkania (4 godz.) 150 zł