Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy

Aktualne terminy zjazdów:

II Edycja:
8-9.11.2019 r. | Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych - dr Sławomir Jakima

III Edycja:
15-16.11.2019 r. | Psychoterapia ericksonowska cz.4 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz

IV Edycja:
29-30.11.2019 r. | Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2 - dr Maria Rogiewicz

V Edycja:
22-23.11.2019 r. | Psychoterapia ericksonowska cz. 1 - mgr Maria Marquardt

VI Edycja:
22-23.11.2019 r. | Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrennii - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz