Akredytowany Kurs Psychoterapii - terminy

Aktualne terminy zjazdów:

II Edycja:
7-8.06.2019 r. | Psychoterapia osób współuzależnionych - mgr Małgorzata Kowalcze

III Edycja:
21-22.06.2019 r. | Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady - dr Grzegorz Iniewicz 

IV Edycja:
28-29.06.2019 r. | Genogram – doświadczenie własne cz. 2 - prof. dr hab. Barbara Józefik

 V Edycja:
14-15.06.2019 r. | Psychoterapia systemowa cz. 1 - mgr Józef Bogacz

 VI Edycja:
15-16.06.2019 r. | Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań - prof. Ewa Trzebińska