Witamy nowego członka zespołu!

Z radością witamy Panią Alicję Lewosińską na pokładzie!

alicjabanner

Pani Alicja jest psychologiem (nr dyplomu 118327), akredytowany trener VCC (nr uprawnień SC-05-000374-001-035136), Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zdobywała w klinice psychiatrycznej - Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia uzależnień Integrum w Rybniku. Pracowała także z młodzieżą oczekującą na wyrok sądowy w areszcie dla nieletnich w Dominowie. Ponadto, pracowała również z osobami z niepełnosprawnościami (także sprzężonymi) w Lubelskim Forum Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w Lublinie. Dużą wagę przywiązuje do ciągłego poszerzania swojej wiedzy poprzez różne kursy i szkolenia. Kilkukrotna stypendialistka. Znalazła się na liście rankingowej 2% najlepszych studentów w instytucie psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. W czasach studenckich pochłonięta miłością do drugiego człowieka aktywna działaczka Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii oraz wolontariuszka w Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Pracuje z osobami nadużywającymi alkoholu i substancji psychoaktywnych, osobami wychowującym się w rodzinie z problemem alkoholowym (dawniej DDA), osobami żyjącymi w bliskich związkach z osobami nadużywającymi alkoholu (dawniej współuzależnionych), uzależnieniami behawioralnymi (hazard, kompulsywne zaburzenia zachowania seksualnego, cyberzależność, uzależnienie od gier komputerowych i in.), osobami z podwójną diagnozą, osobami doświadczającymi różnych form przemocy (w rodzinie i bliskich związkach, pracy – mobbing, sieci – cyberbullying, a także bodyshaming i in.), zaburzeniami odżywiania, osobami, które doświadczyły traumy oraz z osobami z zaburzeniami lękowymi. Pracuję również jako wsparcie dla osób LGBT+. Swoją prace z pacjentami poddaje stałej superwizji certyfikowanych superwizorów.

Psycholog LGBT+ friendly

Wierze, że ludzie są jak kwiaty. Gdy podlewamy ich miłością, szacunkiem i uwagą – rozkwitają.