Szkolenia

SPIS TREŚCI

Akredytowany Kurs Psychoterapii

Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

 

Psrp

Informujemy, że trwa nabór na 

XIII Edycję Akredytowanego

Kursu Psychoterapii

Która rozpocznie się w grudniu 2023 r.

 

ZAPRASZAMY!!!


Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Kurs akredytowany PTP - Całościowy kurs psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik kursów: Roman Ciesielski

AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Kierownik kursów: Maria Marquardt 

 

Ulotka kurs kat 23 wro 24 poz 24

 

Kursy realizowane przez:
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu

HARMONOGRAM KURSÓW:

 

KATOWICKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

www.k-i-p.pl
szkolenia@k-i-p.pl

Nabór na XIII edycję rozpoczęty!
Początek: grudzień 2023

 

WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
Tel. (071) 336 06 26

www.wip.wroclaw.pl
info@wip.wroclaw.pl

Nabór na XI edycję rozpoczęty!
Początek: luty 2024

 

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

Ośrodek Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych

Przybliżony początek kolejnej edycji: marzec 2024 r.
Tel. +48 601 862 693
www.wip-dzmr.poznan.pl
info@wip-dzmr.poznan.pl 

 

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń

Przybliżony początek kolejnej edycji: podamy wkrótce!
Tel. +48 601 862 693
www.wip.poznan.pl
info@wip.poznan.pl


Kurs adresowany do:

Osób z wykształceniem wyższym:

lekarzy

psychologów

pedagogów

rehabilitantów

pielęgniarek

pracowników socjalnych pracujących w placówkach stosujących psychoterapię

Zakwalifikowanie kandydatów na kursy poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu i cennika dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii oraz na stronach Instytutów.

 

OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1560 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800 h :

    - Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)
    - Psychoterapia systemowa (80 h)
    - Psychoterapia ericksonowska (80 h)
    - Psychoterapia psychodynamiczna (40h) 
    - Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h) 
    - Psychoterapia pozytywna (20 h)
    - Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego 
      (140 h)
    - Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży 
      (60 h)
    - Uzależnienia (60 h)
    - Psychoterapia grupowa (40 h)
    - Psychoterapia rodzin (40 h)
    - Psychoterapia małżeństw i par (40 h)
    - Praca z żałobą (20 h)

2. Doświadczenia własne - 250 h

    - Zgrupowanie self - experience (60h)
    - Genogram (80 h)
    - Grupa terapeutyczna (80 h)
    - Terapia indywidualna (30 h)

3. Superwizja grupowa - 120 h

4. Superwizja indywidualna - 30 h

5. Staż w ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP  (zalecany) - (360h)


Legenda: Tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne


Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. W trakcie superwizji co najmniej dwukrotnie powinna mieć miejsce prezentacja materiału video z przebiegu wybranej sesji terapeutycznej (uzupełniona o transkrypcję prezentowanego materiału). Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć wykładowo-warsztatowych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizjach grupowych szkoleniowych na ostatnim roku. 

Uczestników obowiązuje 100 % frekwencja. 

Koszt udziału w kursie:

 • opłata za zgrupowanie self-experience: 2000 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
 • opłata za jeden semestr szkolenia: 3500 PLN
 • Na V roku opłata za semestr: 4000 PLN
  Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
 • Opłata za uczestnictwo w zjazdach podlegać będzie raz do roku waloryzacji, ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak obliczona nowa Opłata obowiązywać będzie przez kolejny kalendarzowy rok trwania Umowy. Zmiana wysokości Opłaty na skutek waloryzacji, określonej w niniejszym punkcie, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej (aneksu). Pierwsza waloryzacja Opłaty nastąpi ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2023 roku. W przypadku, gdy ze względu na termin ogłoszenia podanego wskaźnika, nowa waloryzowana wysokość Opłaty nie będzie znana w terminie jego zapłaty, Uczestnik zapłaci Opłatę w dotychczasowej wysokości, a po ogłoszeniu wskaźnika uzupełni go niezwłocznie, nie później jednak niż z chwilą zapłaty Opłaty za następny miesiąc. W przypadku gdy wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok będzie ujemny (deflacja) to w takim przypadku Opłata pozostaje na takim samym poziomie. 

 

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu
 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela
 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą
 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych
 • 100 % frekwencji 

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy [TUTAJ]

lub

Do pobrania ankieta zgłoszeniowa [TUTAJ]

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do wybranego Instytutu. Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.
Katowicki Instytut Psychoterapii :
szkolenia@k-i-p.pl

 

OSOBY ZAINTERESOWANE KURSEM

Osoby zainteresowane kursem proszone są o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na kurs decyduje:

 • doświadczenie zawodowe;
 • długość stażu pracy z pacjentem;
 • ilość odbytych szkoleń w zakresie psychoterapii;
 • praca własna (odbyta lub w trakcie terapii własnej);
 • posiadana lub w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii lub psychologii klinicznej.

Pliki do pobrania dla uczestników kursu

Pobierz plik: Regulamin

Pobierz plik: Procedura reklamacji

Pobierz plik: Formularz reklamacji

Pobierz plik: Regulamin krótkich szkoleń

Pobierz plik: Bibliografia

Pobierz plik: Lista rekomendowanych terapeutów

Pobierz plik: Porównania wymogów certyfikacyjnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

stopka PSRP i KIP