Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

SPIS TREŚCI

ADOS-2  oznacza Autism Diagnosis Obsservation Schedule określany jest jako"złoty standard" diagnozy autyzmu. Jest narzędziem służącym do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu.

ADOS-2 jest częsciowo ustrukturyzowanym protokołem obserwacji, stanowi jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych na świecie. Jest najwyżej cenione jako pomocnicze narzędzie do diagnozy ASD.

 

ADOS -2 jest wystandaryzowanym narzędziem do badania dzieci od 12 mc (samodzielnie chodzących), młodzieży jak i dorosłych. W trakcie badania wykonywanych jest szereg prób pozwalających na zaobserwowanie  nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

Proces diagnozowania składa się z trzech spotkań.

1.Spotkanie konsultacyjne 150zł
2.Badanie ADOS-2 400zł 
3.Omówienie i przekazanie wyników 150zł 

 

Psychologowie pracujący przy wykonywaniu testu:

mgr Justyna Marquardt