Szkolenia - Nowa sala warsztatowa - galeria

SPIS TREŚCI

Ulotka kurs hipnozy

Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością wraz z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii oraz Katowickim Instytutem Psychoterapii zapraszają na czwartą edycję całościowego kursu HIPNOZY TERAPEUTYCZNEJ.

Szkolenie organizowane jest w systemie stacjonarnym w ramach 9 zjazdów weekendowych.

PROGRAM:

  • Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
  • Struktura sugestii hipnotycznej
  • Podejście Utylizacyjne
  • Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
  • Ideodynamika
  • Praca z metaforą i anegdotą
  • Praca z objawem
  • Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
  • Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia

 

O PROWADZĄCYM:

JAN DYBA - psycholog, socjolog, psychoterapeuta. Założyciel Małopolskiego Instytutu Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością, w którym propaguje wiedzę z zakresu hipnozy klinicznej oraz terapii ericksonowskiej. Wieloletni współpracownik Kathryn i Ernesta Rossich.

CENA: 5310 zł

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 5310 zł. Obowiązuje zadatek w wysokości 900 zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 490 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Szkolenie jest skierowane do:
osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekwiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (np. psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika itp.); 

studentów ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.
To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

TERMINY:

14-15.10.2023,11-12.11.2023, 02-03.12.2023, 13-14.01.2024, 10-11.02.2024, 09-10.03.2024, 13-14.04.2024, 11-12.05.2024, 22-23.06.2024.

Formularz zgłoszeniowy |TUTAJ|

Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów