Szkolenia

SPIS TREŚCI

I Edycja Psychoterapii Pozytywnej

W listopadzie zakończyła się pierwsza edycja szkolenia: "Psychoterapia Pozytywna"

Poniżej przedstawiamy krótką informację o szkoleniu oraz terminy.

Group 16

Psychoterapia Pozytywna integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest niezwykłym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu, jej twórcą był Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010).

Kurs organizowany jest przez Katowickie Centrum Psychoterapii Pozytywnej działające w ramach Katowickiego Instytutu Psychoterapii,i przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

Terminy I edycja:

• 28-30.01.2022
• 1-3.04.2022
• 17-19.06.2022
• 23-25.09.2022
• 4-6.11.2022

Akredytowany Kurs Psychoterapii V Edycja

Piąta edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii trwała od stycznia 2018 do grudnia 2022. Plan zajęć przedstawiamy poniżej.

ROK I

Wyjazdowe zgrupowanie self - experience 
(60 godzin)

Data: 31.01-06.02 2017

Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – luty 2018 – grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 9-10.02.2018 dr Roman Ciesielski 
 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 9-10.03.2018 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 13-14.04.2018 -  dr Lidia Popoek
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne 
  Data: 17-18.05.2018 - mgr Magdalena Szyszko 
 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 23-24.06.2018 - prof. dr hab. Ewa Trzebińska

II Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
  Data: 31.08-1.09.2018 - mgr Magdalena Szyszko
 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 5-6.10.2018 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
  Data: 26-27.10.2018 - mgr Magdalena Szyszko
 • Psychologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 30.11- 1.12. 2018 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 14-15.12.2018 mgr Maria Marquardt 

II ROK – styczeń 2019 – grudzień 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w ujęciu terapii koherencji
  Data: 25-26.01.2019 - mgr Michał Jasiński 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 1-2.03.2019   - mgr Magdalena Szyszko
 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii
  Data: 22-23.03.2019 mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 26-27.04.2019 - mgr Patrycja Badecka 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 24-25.05.2019 - lek Ewa Dobiała

IV Semestr:

 • Psychoterapia systemowa cz. 1
  Data: 14-15.06.2019 - mgr Józef Bogacz 
 • Psychoterapia systemowa cz. 2
  Data: 30-31.08.2019 - mgr Józef Bogacz
 • Psychoterapia systemowa cz. 3
  Data: 20-21.09.2019 - mgr Józef Bogacz
 • Psychoterapia ericksonowska cz.1 
  Data: 22-23.11.2019 - mgr Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2 
  Data: 13-14.12.2019 - mgr Marquardt 

III ROK – styczeń 2020 – grudzień 2020, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Genogram jako metoda pracy w podejściu systemowym - strukturalnym i strategicznym
  Data: 3-4.01.2020 - dr B. Piasecka
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3
  Data: 14-15.02.2020 - mgr Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz.4 
  Data: zajęcia odwołane, nowy termin podamy wkrótce! - mgr Marquardt
 • Problemy seksualne w psychoterapii - rozpoznanie i leczenie
  Data: 24-25.04.2020 dr Sławomir Jakima 
 • Genogram - doświadczenie własne cz.1
  Data: 29-30.05.2020 - prof. Barbara Józefik 
 • Genogram - doświadczenie własne cz.2
  Data: 19-20.06.2020 - prof. Barbara Józefik

 • VI Semestr:

 • Genogram - doświadczenie własne cz.3
  Data: 18-19.09.2020 - prof. Barbara Józefik
 • Genogram - doświadczenie własne cz.4
  Data: 9-10.10.2020 - prof. Barbara Józefik
 • Psychoterapia grupowa 1
  Data: 6-7.11.2020 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4
  Data: 27-28.11.2020 mgr Katarzyna Marquardt, mgr Jan Dyba

 Psychoterapia grupowa 2
Data 4-5.12.2020 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz

IV ROK – styczeń 2021 – grudzień 2021, Katowicki Instytut Psychoterapii

VII Semestr:

 • System, struktura, strategia - kluczami do pracy z parą
  Data: 15-16.01.2021 mgr Magdalena Szyszko
 • Praca z żałobą
  Data: 5-6.03.2021 dr Maria Rogiewicz
 • Praca z rodzinami z zaburzeniami lękowymi
  9-10.04.2021 dr Bogusława Piasecka
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1
  Data: 14-15.05.2021 dr Maria Rogiewicz
 • Terapia rodziny, w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 28-29.05.2021 dr Rafał Antkowiak

VIII Semestr:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2
  Data: 18-19.06.2021 dr Maria Rogiewicz
 • Zaburzenia odżywiania
  Data: 3-4.09.2021 dr Bogusława Piasecka
 • Superwizja 1
  Data:1-2.10.2021 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 12-13.11.2021 dr Grzegorz Iniewicz
 • Superwizja 2
  Data:3-4.12.2021 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys

IX Semestr:

 • Psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 21-22.01.2022 mgr Małgorzata Kowalcze
 • Superwizja 3
  Data:18-19.02.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Superwizja 4
  Data: 1-2.04.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 22-23.04.2022 dr Sławomir Jakima
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  Data: 13-14.05.2022 mgr Małgorzata Kowalcze

X semestr:

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
  Data: 3-4.06.2022 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Superwizja 5
  Data: 24-25.06.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Interwencja kryzysowa
  Data: 9-10.09.2022 Liliana Krzywicka
 • Superwizja 6
 • Data: 14-15.10.2022 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 2-3.12.2022

Akredytowany Kurs Psychoterapii IV Edycja

Czwarta edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii trwała od stycznia 2017 do grudnia 2021. Plan zajęć przedstawiamy poniżej.

IV EDYCJA

ROK I

Zgrupowanie wyjazdowe self-experience (60 godzin)

Data: 11-17 Styczeń 2017

Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – styczeń 2017 – grudzień 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 27-28.01.2017 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 24-25.02.2017 - dr Roman Ciesieslki 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 24-25.03.2017 - lek. Ewa Dobiała 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 21-22.04.2017 -  dr Lidia Popek 
 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 10-11.06.2017 - prof. dr hab. Ewa Trzebińska

II Semestr:

 • Psychologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 23-24.06.2017 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne
  Data: 29-30.09.2017  - dr Roman Ciesieslki
 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 13-14.10.2017 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 3-4.11.2017 - dr Roman Ciesieslki
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 24-25.11.2017 - mgr Maria Marquardt

II ROK – styczeń 2018 – grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
  Data: 26-27.01.2018 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
  Data: 23-24.02.2018 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychopatologia i psyechoterapia zaburzeń osobowości
  Data: 2-3.03.2018 lek. Ewa Dobiała 
 • Psychoterapia ericksonowska cz.1
  Data 18-19.05.2018 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz.2
  Data: 1-2.06.2018 - mgr Maria Marquardt


IV Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz.3
  Data 14.09-15.09.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia ericksonowska cz.4
  Data: 21-22.09.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia systemowa cz.1
  Data: 26-27.10.2018  - dr Roman Ciesieslki
 • Psychoterapia systemowa cz.2
  Data: 9-10.11.2018 - dr Roman Ciesieslki
 • Psychoterapia systemowa cz.3
  Data: 7-08.12.2018 - dr Roman Ciesieslki

III ROK – styczeń 2019– listopad 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii
  Data: 18-19.01.2019  - mgr Maria Marquardt
 • Genogram jako metoda pracy w podejściu systemowym, strukturalnym i strategicznym.
  Data: 8-9.02.2019  - mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden 
 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 8-9.03.2019 - mgr Patrycja Badecka 
 • Problemy seksualne w psychoterapii – rozpoznanie i leczenie
  Data: 12-13.04.2019 - dr Sławomir Jakima 
 • Genogram – doświadczenie własne cz.1
  Data: 31.05-1.06.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik

VI Semestr

 • Genogram – doświadczenie własne cz. 2
  Data: 28-29.06.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram – doświadczenie własne cz. 3
  Data: 20-21.09.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1
  Data: 18-19.10.2019  - dr Maria Rogiewicz
 • Genogram – doświadczenie własne cz.4
  Data: 25-26.10.2019  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2
  Data: 29-30.11.2019 - dr Maria Rogiewicz

  IV ROK – styczeń 2020– grudzień 2020, Katowicki Instytut Psychoterapii

  VII Semestr:
 • Psychoterapia grupowa cz.1 
  Data: 24-25.01.2020 - lek. Ewa Dobiała
 • Psychoterapia grupowa cz. 2
  Data: 21-22.02.2020
 • Praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: Zajęcia przesunięte - dr Grzegorz Iniewicz
 • Praca z żałobą
  Data: 17-18.04.2020
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi 
  Data: 8-9.05.2020 - dr Bogusława Piasecka
 • Terapia rodziny, w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 19-20.06.2020 dr Rafał Antkowiak

  VIII Semestr:
 • Praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 26-27.06.2020 r. - dr Grzegorz Iniewicz
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  Data: 11-12.09.2020 dr Bogusława Piasecka
 • Superwizja 1 
  Data: 16-17.10.2020
 • Interwencja kryzysowa
  Data: 20-21.11.2020 mgr Liliana Krzywicka
 • Superwizja 2
  Data: 4-5.12.2020 mgr Maria Marquardt i lek. med. Krzysztof Kotrys

V ROK – styczeń 2021– grudzień 2021, Katowicki Instytut Psychoterapii

IX Semestr:

 • Psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 8-9.01.2021 mgr M. Kowalcze
 • Superwizja 3
  Data: 5-6.02.2021 mgr Maria Marquardt i lek. med. Krzysztof Kotrys
 • Superwizja 4
  Data: 26-27.03.2021 mgr Maria Marquardt i lek. med. Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 16-17.04.2021 lek. Sławomir Jakima
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  Data: 14-15.05.2021 mgr M. Kowalcze


X Semestr:

 • Superwizja 5
  Data: 4-5.06.2021 lek. med. Krzysztof Kotrys
  Data: 25-26.06.2021 mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 17-18.09.2021 lek. Ewa Dobiała
 • Superwizja 6
  Data: 8-9.10.2021 lek. med. Krzysztof Kotrys
  Data: 22-23.10.2021 mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
  Data: 5-6.11.2021 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • System, struktura, strategia, kluczami do pracy z parą
  Data: 3-4.12.2021 mgr Magdalena Szyszko

 

Studium Psychoterapii Par 2020

Terapia par

Charakterystyka studium:
Współczesny kryzys rodzinny i małżeński nie ominął naszego kraju. Dlatego właśnie psychoterapia par jest tak potrzebna.
W Polsce wskaźnik rozwodów wynosi 30% a istnieją kraje w Europie, gdzie sięga on nawet 70%.
Tym samym wysokie kompetencje terapeuty par i małżeństw stają się adekwatną odpowiedzią na potrzeby społeczno-rynkowe.
Studium psychoterapii par jest autorskim projektem opracowanym przez zespół dydaktyczny Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii przy współpracy z KIP-em i z nami nauczycielami psychoterapii. Proponowane przez nas szkolenie obejmuje najczęściej występujące problemy i zagadnienia kliniczne związane z kryzysem partnerskim i małżeńskim. Nauczyciele studium odwołują się do najbardziej znanych teorii z zakresu terapii par ze szczególnym uwzględnieniem terapii narracyjnej, systemowej, ericksonowskiej oraz skoncentrowanej na zasobach.
Kurs dostarcza wielu praktycznych narzędzi sprzyjających rozwijaniu własnego stylu prowadzenia terapii oraz profesjonalnego warsztatu w pracy z parami w kryzysie.

Adresaci studium:
Do udziału w studium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych w obszarze diagnozy i pracy terapeutycznej z parami w kryzysie.
Szkolenie skierowane jest do osób praktykujących.

W szczególności studium jest adresowane do:
- lekarzy,
- psychologów,
- pedagogów,
- psychoterapeutów,
- socjoterapeutów,
- pielęgniarek,
- socjologów,
- mediatorów

Struktura zajęć:
Zajęcia mają charakter warsztatowy i odnoszą się do praktycznych aspektów diagnostycznych i terapeutycznych. Zajęcia obejmują :
- prezentację modelu pracy osoby prowadzące;
- demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych;
- omawianie kazusów;
- ćwiczenia interaktywne;
- wzajemną wymianę doświadczeń
- konsultacje i superwizje wybranych przypadków klinicznych.

Program i terminy seminariów:

1. „Miłość nie jedno ma imię" - wprowadzenie w tematykę terapii par
(prowadząca Maria Marquardt) 12-13.06.2020

2. „W labiryncie namiętności" - psychoterapia zaburzeń seksualnych
(prowadzący: Grzegorz Iniewicz) 4-5.09.2020

3. „Tak trudno być nam ze sobą” - praca z parą w sytuacji separacji i rozwodu
(prowadzący: Ewa Dobiała) 13-14.11.2020

4. "Wojna domowa"- psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy
(prowadzący: Maria Marquardt) 15-16.01.2021

5. "Razem czy osobno?" - psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
(prowadzący: Roman Ciesielski) 5-6.02.2021

6. "Stara miłość nie rdzewieje" - rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu
(prowadzący: Maria Marquardt) 9-10.04.2021

Zajęcia odbywają się cyklicznie co miesiąc/dwa:
Piątki: 10:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 15:00
Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Roman Ciesielski – dr n. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik studium.

Ewa Dobiała – lek. med. specjalista psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Grzegorz Iniewicz - dr hab., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany ps ychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS.

Maria Marquardt – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SP PTP, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

Koszt udziału w studium: 2100 zł
Możliwość opłacenia w sześciu ratach: 380 zł

Zgłoszenia:
Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: biuro@k-i-p.pl lub szkolenia@k-i-p.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna po kliknięciu tutaj.

Wyżej wymienione szkolenie jest wpisane na listę Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod tym linkiem.

Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.
Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.

 Terapia koherencji w pracy z depresją i niskim poczuciem własnej wartości

koherencja

 Michał Jasiński Koherencja

Michał Jasiński - psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Psychoterapii Hestia, gdzie jest członkiem wielojęzycznego zespołu psychologów i psychiatrów. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński. Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym Coherence Psychology Institute.

Terapia koherencji w pracy z depresją i niskim poczuciem własnej wartości

(warsztat średniozaawansowany)

Warsztat praktyczny na poziomie średnio zaawansowanym, przeznaczony dla tych, którzy mieli już kontakt z terapią koherencji i rekonsolidacji pamięci na poziomie podstawowym.

Depresja, niskie poczucie własnej wartości, uporczywa samokrytyka, osamotnienie, smutek, żal. W jaki sposób tak negatywne stany miałyby mieć sens, a w dodatku uporczywie utrzymywać się przez miesiące i lata, mimo przeróżnych starań terapeutów i samych klientów, by z nich wyjsć? Dlaczego przeciwdziałanie im zazwyczaj nie działa? Jaki głębszy sens ma niska samoocena, skoro, na pierwszy rzut oka, jedynie przeszkadza nam w życiu? Jaką funkcję spełnia zamartwianie się czy ruminajcja, skoro nie pozwalają nam skupić się na teraźniejszości, a jedynie miotają nami w ramach rozpamiętywania przeszłości lub analizowania najczarniejszych scenariuszy dotyczących przyszłości?

Negatywne przekonania na własny temat wydają się zupełnie nieadaptacyjne, a jednak, zgodnie z zasadą spójności symptomu, pozwalają uniknąć poważniejszych konfliktów czy jeszcze większego cierpienia. Depresja, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, ma sens, gdyż chroni nas i pozwala nam przeżyć. Uporczywość wyżej wymienionych objawów często staje się powodem frustracji naszych klientów oraz nas samych – terapeutów starających się pomóc im w ich usunięciu. Nierzadko wydaje się, że symptomy ustępują, jednak po jakimś czasie wracają ponownie ze zdwojoną siłą.

Dlaczego tak się dzieje? Z odpowiedzią (i odsieczą) spieszy współczesna neuronauka z informacjami na temat procesu rekonsolidacji pamięci oraz podejścia terapeutyczne bazujące na jej odkryciach, w tym terapia koherencji Bruce'a Eckera i Laurel Hulley (1996, 2017).   W trakcie naszego dwudniowego warsztatu przyjrzymy się bliżej ww. objawom I najróżniejszym konstrukcjom emocjonalnym stojącym za nimi. 

Nasze spotkanie będzie miało charakter stricte praktyczny: przeprowadzimy dwie sesje demonstracyjne (pierwsza w piątek, druga w sobotę), dwie sesje na forum, w których jedno z Was będzie terapeutką, drugie klientką, prowadzący natomiast będzie Wam pomagał. Poza tym poświęcimy sporo czasu na pracę w małych grupach (terapeuci, klienci, obserwatorzy), analizę zapisu wideo sesji prowadzonych przez Bruce'a Eckera, a także sporo miejsca na Państwa pytania i odpowiedzi.

Termin warsztatu: 2-3.10.2020 r.
Koszt warsztatu: 395 zł
Szkolenie odbędzie się on-line


Przed przystąpieniem do warsztatu prosimy o przczytanie książki: "Odblokowanie mózgu emocjonalnego" autorzy: Laurel Hulley, Robin Ticic, Bruce Eckel

Wyżej wymienione szkolenie jest wpisane na listę Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod tym linkiem.

Formularz zgłoszeniowy |TUTAJ|

Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.

 

Akredytowany Kurs Psychoterapii III Edycja

Trzecia edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii trwała od stycznia 2016 do grudnia 2020. Plan zajęć przedstawiamy poniżej.

ROK I

Zgrupowanie wyjazdowe  self-experience (60 godzin)

Data: Styczeń 2016

Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – styczeń 2016 – grudzień 2016, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 29-30.01.2016 - mgr Maria Marquardt 
 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 19.20.02.2016 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 18-19.03.2016 dr Rafał Antkowiak 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 15-16.04.2016 - dr Lidia Popoek
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 5-6.05.2016 - mgr Maria Marquardt

II Semestr:

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 18-19.06.2016 - prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne
  Data: 9-10.09.2016 - dr Roman Ciesielski 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 28-29.10.2016 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 25-26.11.2016
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 16-17.12.2016 - dr Roman Ciesielski

II ROK – styczeń 2017-grudzień 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz.1 
  Data: 27-28.01.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychopatologia i Psychoterapia zaburzeń osobowości
  Data 17-18.03.2017 - lek. Ewa Dobiała
 • Psychoterapia systemowa cz. 1
  Data: 21-22.04.2017 - dr Roman Ciesielski
 • Psychoterapia systemowa cz. 2
  Data: 12-13.05.2017 - dr Roman Ciesielski
 • Psychoterapia systemowa cz. 3
  Data: 16-17.06.2017 - dr Roman Ciesielski

IV Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 1
  Data: 15-16.09.2017 mgr Magdalena Szyszko 
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 1
  Data: 13-14.10.2017 - dr Maria Rogiewicz
 • Psychoterapia Psychodynamiczna cz.2 
  Data: 27-28.10.2017 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 2
  Data: 17-18.11.2017 - dr Maria Rogiewicz
 • Wprowadzenie do Genogramu
  Data: 1-2-12.2017 - mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden 

III ROK – Styczeń 2018-Grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz.2
  Data: 15-16.12.2017 - mgr Maria Marquardt 
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w ujęciu terapii koherencji
  Data: 19-20.01.2018 - mgr Michał Jasiński 
 • Psychoterapia ericksonowska cz.3
  Data: 2-3.03.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Problemy seksualne w procesie psychoterapii – rozpoznanie i leczenie
  Data: 20-21.04.2018 dr Sławomir Jakima 
 • Genogram – doświadczenie własne cz.1
  Data: 25-26.05.2018  -  prof. dr hab. Barbara Józefik

VI Semestr:

 • Genogram – doświadczenie własne cz.2
  Data: 15-16.06.2018  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram – doświadczenie własne cz.3
  Data : 7-8.09.2018  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram – doświadczenie własne cz.4
  Data: 12-13.10.2018  -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 16-17.11.2018 - mgr Patrycja Badecka 
 • Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 7-8.12.2018  - mgr Małgorzata Kowalcze

IV ROK – Styczeń 2019-Listopad 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii

VII Semestr:

 • Psychoterapia grupowa cz.1
  Data: 11-12.01.2019 lek. Ewa Dobiała 
 • Psychoterapia grupowa cz. 2
  Data: 8-9.02.2019 lek. Ewa Dobiała
 • Terapia rodziny w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data:15-16.03.2019 dr Bogusława Piasecka
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi
  Data: 6-7.04.2019 dr Bogusława Piasecka
 • Superwizja cz.1
  Data: 31.05 - 1.06.2019   - mgr Maria Marquardt 

VIII Semestr:

 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 21-22.06.2019 dr Grzegorz Iniewicz 
 • System, struktura i strategia kluczami do pracy z parą
  Data: 28-29.06.2019 - mgr Elżbieta Czapiewska- Zejden 
 • Superwizja cz. 2
  Data: 13-14.09.2019 - mgr Maria Marquardt
 • Zaburzenia odżywiania
  Data: 11-12.10.2019
 • Psychoterapia ericksonowska cz.4
  Data: 15-16.11.2019 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz

V ROK – Grudzień 2019 - Listopad 2020, Katowicki Instytut Psychoterapii

IX Semestr:

 • Superwizja cz.3 
  Data: 6-7.12.2019   - mgr Maria Marquardt
 • Zagadnienia Etyczne w prosesie psychoterapii
  Data: 10-11.01.2020 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia osób współuzależnionych 
  Data: 7-8.02.2020 - mgr Małgorzata Kowalcze
 • Superwizja cz.4
  Data: 6-7.03.2020 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 3-4.04.2020 - dr Sławomir Jakima 

 • X Semestr:
  Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej 
  Data: 15-16.05.2020 mgr Liliana Krzywicka
 • Superwizja cz.5 
  Data: 5-6.06.2020 mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 11-12.09.2020 mgr Ewa Dobiała
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych 
  Data: 9-10.10.2020 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Superwizja cz.6 
  Data: 13-14.11.2020 mgr Maria Marquardt

Akredytowany Kurs Psychoterapii II Edycja

Druga edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii trwała od stycznia 2015 do grudnia 2019. Plan zajęć przedstawiamy poniżej.

ROK I

 1. I. Zgrupowanie wyjzadowe self-experience (60 godzin)

Data: Grudzień 2014

 1. II. Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – styczeń 2015 – listopa 2015, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 30-31.01.2015 -  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 20-21.02.2015 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 13-14.03.2015 - dr n. med. Lidia Popek 
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 10-11.04.2015 - lek. Ewa Dobiała 
 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny
  Data: 14-15.05.2015 - mgr Maria Marquardt

II Semestr:

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 13-14.06.2015 - Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne
  Data: 26-27.06.2015 -  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Relacja i przymierze terapeutyczne
  Data: 11-12.09.2015 - mgr Maria Marquardt
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
  Data: 9-10.10.2015-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 13-14.11.2015 - prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

II ROK – grudzień 2015– listopad 2016, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 1
  Data: 11-12.12.2015 -  mgr Janina Czapnik 
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 2
  Data: 15-16.01.2016 -  mgr Janina Czapnik
 • Zagadnienia Etyczne w procesie psychoterapii
  Data: 12-13.02.2016 - mgr Maria Marquardt 
 • Psychoterapia systemowa cz. 1
  Data: 11-12.03.2016 dr Rafał Antkowiak 
 • Psychopatologia i Psychoterapia zaburzeń osobowości
  Data8-9.04.2016 - lek. Ewa Dobiałą 

IV Semestr:

 • Psychoterapia systemowa cz. 2
  Data: 27-28.05.2015-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Psychoterapia systemowa cz. 3
  Data: 24-25.06.2015-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Wprowadzenie do Genogramu
  Data: 2-3.09.2015 - mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden 
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 1
  Data: 14-15.10.2016 - dr Maria Rogiewicz
 • Genogram - doświadczenie własne cz. 1
  Data: 25-26.11.2016 -  prof. dr hab. Barbara Józefik

III ROK – Grudzień 2016 – Listopad 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Genogram - doświadczenie własne cz. 2
  Data: 16-17.12.2016 -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram - doświadczenie własne cz. 3
  Data: 13-14.01.2017 -  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Genogram - doświadczenie własne cz. 4
  Data: 10-11.02.2017-  prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 2
  Data: 10-11.03.2017 - dr Maria Rogiewicz
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 1
  Data: 7-8.04.2017 - mgr Maria Marquardt

VI Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2
  Data: 12-13.05.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3
  Data: 30.06- 1.07.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4
  Data: 1-2.09.2017 - mgr Maria Marquardt
 • Psychoterapia pozytywna
  Data: 20-21.10.2017 - mgr Patrycja Badecka 
 • Problemy seksualne w psychoterapii, rozpoznanie i leczenie
  Data 3-4.11.2017 - dr Sławomir Jakima

IV ROK – Grudzień 2017 – grudzień 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii

 • Psychoterapia grupowa cz.1
  Data:8-9.12.2017 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz 
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi
  Data: 2-3.02.2018 - dr Rafał Antkowiak 
 • Psychoterapia grupowa cz.2
  Data: 23-24.03.2018 - mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Terapia rodziny w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania)
  Data: 27-28.04.2018 - dr Rafał Antkowiak
 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
  Data: 25-26.05.2018

VIII Semestr:

 • System, struktura i strategia – kluczami do pracy z parą
  Data: 8-9.06.2018 dr Grzegorz Iniewicz 
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  Data 28-29.09.2018 - dr Rafał Antkowiak
 • Superwizja cz.1
  Data 19-20.10.2018-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz. 2
  Data 23-24.11.2018-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz. 3 
  Data 14-15.12.2018-  dr n. med.  Roaman Ciesielski

V ROK – Styczeń 2019 – Listopad 2019, Katowicki Instytut Psychoterapii 
IX Semestr:

 • Superwizja cz.4
  Data: 4-5.01.2019-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz.5
  Data: 1-2.02.2019-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Superwizja cz.6
  Data:22-23.03.2019-  dr n. med.  Roaman Ciesielski
 • Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej
  Data: 12-13.04.2019 mgr Liliana Krzywicka 
 • Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  Data: 10-11.05.2019 - mgr Małgorzata Kowalcze

X Semestr:

 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  Data: 7-8.06.2019 - mgr Małgorzata Kowalcze
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  Data: 6-7.09.2019 lek. Ewa Dobiała
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
  Data: 4-5.10.2019 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  Data: 9-10.11.2019 - dr Sławomir Jakima 
 • Praca z żałobą
  Data: 6-7.12.2019 - dr Maria Rogiewicz 

Akredytowany Kurs Psychoterapii I Edycja

Pierwsza edycja Akredytowanego Kursu Psychoterapii trwała od października 2013 do grudnia 2018. Plan zajęć przedstawiamy poniżej.

ROK I

I. Zgrupowanie wyjazdowe self-experience (60 godzin)

Data: Październik 2013

II. Szkoleniowo wykładowo - warsztatowe (800 godzin):

I ROK – grudzień 2013 – listopad 2014, Katowicki Instytut Psychoterapii

I Semestr:

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 6-7.12.2013

 • Neurobiologiczne podstawy zachowania - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 10-11.01.2014

 • Kontakt i kontrakt terapeutyczny - Mgr Maria Marquardt

  Data: 7-8.02.2014

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań - Prof. dr hab. Ewa Trzebińska

  Data: 7-8.03.2014

 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 11-12.04.2014

II Semestr:

 • Relacja i przymierze terapeutyczne - Mgr Maria Marquardt

  Data: 23-24.05.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną - Mgr Maria Marquardt

  Data: 20-21.06.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 12 – 13.09.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1 - Dr n. med. Lidia Popek

  Data: 11-12.10.2014

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2 - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 21-22.11.2014

II ROK – grudzień 2014 – listopad 2015, Katowicki Instytut Psychoterapii

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 1 - Mgr Janina Czapnik

  Data: 5-6.12.2014

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 2 - Mgr Janina Czapnik

  Data: 9-10.01.2015

 • Psychoterapia systemowa cz. 1 - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 6-7.02.2015

 • Psychoterapia systemowa cz. 2 - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 6-7.03.2015

 • Psychoterapia systemowa cz. 3 - Dr n. med.  Roaman Ciesielski

  Data: 17-18.04.2015

IV Semestr:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 1 - Lek. Krzysztof Kotrys

  Data: 8-9.05.2015

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz. 2 - Lek. Krzysztof Kotrys

  Data: 19-20.06.2015

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 1 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 4-5.09.2015

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 2 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 3-4.10.2015

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 3 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 6-7.11.2015

III ROK – Grudzień 2015 – Listopad 2016, Katowicki Instytut Psychoterapii

V Semestr:

 • Psychoterapia ericksonowska cz. 4 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 4-5.12.2015

 • Zagadnienia Etyczne w procesie psychoterapii - Mgr Maria Marquardt

  Data: 8-9.01.2016

 • Wprowadzenie do Genogramu - Mgr Elżbieta Czapiewska Zejden

  Data: 5-6.02.2016

 • Psychoterapia pozytywna - Dr n. med. Roman Ciesielski

  Data: 4-5.03.2016

 • Problemy seksualne w psychoterapii, rozpoznanie i leczenie - Dr n. med. Sławomir Jakima

  Data 1-2.04.2016

VI Semestr:

 • Genogram - doświadczenie własne cz. 1 - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 20-21.05.2016

 • Genogram - doświadczenie własne cz. 2 - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 10-11.06.2016

 • Genogram - doświadczenie własne cz.  - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 16-17.09.2016

 • Genogram - doświadczenie własne cz.  - Prof. dr hab. Barbara Józefik

  Data: 8-9.10.2016

 • Zasady psychoterapii grupowej cz.1 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 4-5.11.2016

IV ROK – Grudzień 2016 – Listopad 2017, Katowicki Instytut Psychoterapii VII Semestr:

 • Zasady psychoterapii grupowej cz.2 - Mgr Maria Marquardt

  Data: 9-10.12.2016

 • Psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych – psychoterapia zaburzeń lękowych - Mgr Elżbieta Czapiewska Zejden

  Data: 13-14.01.2017

 • System, struktura i strategia kluczami do pracy z parą - Mgr Elżbieta Czapiewska Zejden

  Data:  10-11.02.2017

 • Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej - Mgr Liliana Krzywicka

  Data 3-4.03.2017

 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady - Dr hab. n. hum. Grzegorz Iniewicz

  Data: 31.03-1.04.2017

VIII Semestr:

 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości - Lek. Ewa Dobiała

  Data: 5-6.05.2017

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 2.06.2017 (tylko jeden dzień szkoleniowy)

 • Zaburzenia odżywiania - Dr n. med. Rafał Antkowiak
  Data: 9-10.06.2017

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu(cz.2) - Prof . dr hab. n. med Małgorzta Janas Kozik

  Data: 30.06.2017 (tylko jeden dzień szkoleniowy)

 • Pogłębiona Psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawtotami - Mgr Małgorzata Kowalcze
  Data: 22-23.09.2017
 • Praca z rodzinami z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi - Dr n. med. Rafał Antkowiak
  Data:29-30.09.2017


 • V ROK – Grudzień 2017 – Listopad 2018, Katowicki Instytut Psychoterapii:
  IX Semestr:


  Psychoterapia osób współuzależnionych - Mgr Małgorzata Kowalcze
  Data: 27-28.10.2017

 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych - Dr n. med. Sławomir Jakima
  Data: 1-2.12.2017

 • Superwizja 1
  Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
  Data: 12-13.01.2018

 • Superwizja 2
  Data: 16-17.02.2018 Maria Marquardt
  Data 23-24.02.2018 Roman Ciesielski

 • Terapia rodziny w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania) - Dr n. med. Rafał Antkowiak
  Data 16-17.03.2018

X Semestr:

  • Superwizja 3
   Roman Ciesielski
   Data: 27-28.04.2018
   Maria Marquardt
   Data: 25-26.05.2018

  • Superwizja 4
   Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
   Data: 29-30.06.2018

  • Superwizja 5
   Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
   Data: 28-29.09.2018

  • Psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych – Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym - Lek. Ewa Dobiała
   Data: 5-6.10.2018

  • Superwizja 6
   Roman Ciesielski/ Maria Marquardt
   Data: 30.11-1.12.2018

 Studium Psychoterapii Par 2019

"Mars i Wenus na kozetce"
STUDIUM PSYCHOTERAPII PAR

Terapia par

Charakterystyka studium:
Współczesny kryzys rodzinny i małżeński nie ominął naszego kraju. Dlatego właśnie psychoterapia par jest tak potrzebna.
W Polsce wskaźnik rozwodów wynosi 30% a istnieją kraje w Europie, gdzie sięga on nawet 70%.
Tym samym wysokie kompetencje terapeuty par i małżeństw stają się adekwatną odpowiedzią na potrzeby społeczno-rynkowe.
Studium psychoterapii par jest autorskim projektem opracowanym przez zespół dydaktyczny Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii przy współpracy z KIP-em i z nami nauczycielami psychoterapii. Proponowane przez nas szkolenie obejmuje najczęściej występujące problemy i zagadnienia kliniczne związane z kryzysem partnerskim i małżeńskim. Nauczyciele studium odwołują się do najbardziej znanych teorii z zakresu terapii par ze szczególnym uwzględnieniem terapii narracyjnej, systemowej, ericksonowskiej oraz skoncentrowanej na zasobach.
Kurs dostarcza wielu praktycznych narzędzi sprzyjających rozwijaniu własnego stylu prowadzenia terapii oraz profesjonalnego warsztatu w pracy z parami w kryzysie.

Adresaci studium:
Do udziału w studium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych w obszarze diagnozy i pracy terapeutycznej z parami w kryzysie.

W szczególności studium jest adresowane do:
- lekarzy,
- psychologów,
- pedagogów,
- psychoterapeutów,
- socjoterapeutów,
- pielęgniarek,
- socjologów,
- mediatorów

Struktura zajęć:
Zajęcia mają charakter warsztatowy i odnoszą się do praktycznych aspektów diagnostycznych i terapeutycznych. Zajęcia obejmują :
- prezentację modelu pracy osoby prowadzące;
- demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych;
- omawianie kazusów;
- ćwiczenia interaktywne;
- wzajemną wymianę doświadczeń
- konsultacje i superwizje wybranych przypadków klinicznych.

Program i terminy seminariów:

1. „Miłość nie jedno ma imię" - wprowadzenie w tematykę terapii par
(prowadząca Maria Marquardt) 21-22.06.2019

2. "Razem czy osobno?" - psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
(prowadzący: Roman Ciesielski) 13-14.09.2019

3. „Tak trudno być nam ze sobą” - praca z parą w sytuacji separacji i rozwodu
(prowadzący: Ewa Dobiała) 08-09.11.2019

4. "Wojna domowa"- psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy
(prowadzący: Maria Marquardt) 31.01-01.02.2020

5. „W labiryncie namiętności" - psychoterapia zaburzeń seksualnych
(prowadzący: Grzegorz Iniewicz) 28-29.02.2020

6. "Stara miłość nie rdzewieje" - rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu
(prowadzący: Maria Marquardt) 03-04.04.2020

Zajęcia odbywają się cyklicznie co miesiąc/dwa:
Piątki: 10:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 15:00
Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Roman Ciesielski – dr n. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik studium.

Ewa Dobiała – lek. med. specjalista psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Grzegorz Iniewicz - dr hab., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany ps ychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS.

Maria Marquardt – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SP PTP, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

 Diagoza kliniczna a diagnoza w psychoterapii 2019

 

kotrys

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu warsztatów "Diagnoza kliniczna, a diagnoza w psychoterapii". Warsztat jest adresowany do praktykujących psychoterapeutów, pracujących w różnych paradygmatach i podejściach teoretycznych, pragnących zwiększać swoje umiejętności w formułowaniu diagnozy klinicznej i tworzenia konceptualizacji na potrzeby psychoterapii.

Krzysztof Kotrys - Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta ne 225 oraz superwizor nr 76 Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrii. Ukończył m. in.: Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, szkolenie podyplomowe "Podejście systemowe w terapii rodzin" Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, Hipnoza Ericksonowsa (III Edycje) Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Od 10 lat prowadzi superwizję indywidualną i grupową.

Warsztat zakłada uwzględnianie i integrację różnych podejść, modalności w myśleniu o pacjentach: psychodynamicznego , poznawczo-behawioralnego, systemowego i humanistyczno-egzystencjalnego.

Uczestnicy będą proszeni o przygotowanie opisu pacjenta z gotowością do odegrania jego roli w symulowanych dialogach z terapeutą. W podgrupach będą opracowywali różne modele i sposoby rozumienia jego problemów, przedstawiając je i poddając dyskusji w całej grupie. Będzie możliwe formułowanie zaleceń dotyczących samego kontraktu terapeutycznego, jak i konkretnych interwencji. W odniesieniu do aktualnie prowadzonych procesów terapeutycznych warsztat może też spełnić role superwizyjną.

Teoretyczne przygotowanie się do warsztatu umożliwi zapoznanie się z lekturami z poniższej
listy bibliograficznej:

   1. Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Morrison J. , WUJ,
    Kraków, 2012.
   2. Opracowanie przypadku w psychoanalizie. McWilliams N., WUJ, Kraków, 2012.
   3. Psychoterapia poznawczo – behawioralna, teoria i praktyka. Popiel A., Pragłowska E.,
    Paradygmat, Warszawa, 2008. (rozdział 5, s. 91-128)
   4. Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. IPZ PTP, Warszawa, 2006.
   5. Style charakteru. Stephen M. Johnson. Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Terminy: 6-7.09.2019 r., 11-12.10.2019 r., 29-30.11.2019 r.

 Psychoterapia problemów seksualnych (II Edycja)

nowyseks

Druga edycja autorski programu warsztatów z psychoterapii problemów seksualnych odbyła się w dniach: 26-27.02, 22-23.04, 17-18.05.2019 r. Warsztat prowadziła jednocześnie para superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Sławomir Jakima Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat nr 279, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS, certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS.

Ewa Małachowska specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Certyfikat nr 422), superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS,Specjalizuje się między innymi w terapii zaburzeń seksualnych, zespołów bólowych towarzyszących aktywności seksualnej.

WARSZTAT 1 (26-27.02.2019)

- problemy seksualne wymagające pomocy psychoterapeutycznej

- problemy seksualne w praktyce psychoterapeutycznej

- diagnoza, plan leczenia, kontrakt, specyfika terapii seksuologicznej

WARSZTAT 2 (22-23.04.2019)

- prowadzenie psychoterapii poblemów seksualnych

- terapia indywidualna

- terapia partnerska

- terapia grupowa

- techniki i metody

WARSZTAT 3 (17-18.05.2019)

- prowadzenie szczególnych problemów seksualnych

- parafilie

- problemy uzależnień i zachowań kompulsywnych

- problemy mniejszości seksualnych

Studium Terapii Par 2018/2019

Cel szkolenia: Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników szkolenia podstawowych narzędzi i umiejętności do samodzielnego prowadzenia psychoterapii par. Szkolenie sprzyja rozwijaniu własnego indywidualnego stylu pracy oraz warsztatu zawodowego, użytecznegow określonych sytuacjach problemowych i klinicznych.

Treści nauczane: Warsztaty w ramach studium prowadzą uznane autorytety w dziedzinie psychoterapii par i małżeństw. Nauczyciele studium prezentują różnorodne modalności terapeutyczne i odwołują się do doświadczeń nabytych w renomowanych ośrodkach terapeutycznych w Polsce i za granicą.

 

Studium zakończone jest uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach oraz uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie prowadzenia psychoterapii par.

 terapia par

 

Program i terminy seminariów:

1. „Miłość nie jedno ma imię" - wprowadzenie w tematykę terapii par
prowadząca Maria Marquardt, termin: 15-16.06.2018

2. „W labiryncie namiętności" - psychoterapia zaburzeń seksualnych
prowadzący: Grzegorz Iniewicz, termin: 7-8.09.2018

3. „Tak trudno być nam ze sobą” - praca z parą w sytuacji separacji i rozwodu
(prowadzący: Ewa Dobiała, termin: 12-13.10.2018

4. "Wojna domowa"- psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy
prowadzący: Maria Marquardt, termin: 9-10.11.2018

5. "Razem czy osobno?" - psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady
prowadzący: Roman Ciesielski, termin: 25-26.01.2019

6. "Stara miłość nie rdzewieje" - rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu
prowadzący: Maria Marquardt, termin: 15-16.02.2019

Zajęcia odbywały się cyklicznie co miesiąc:
Piątki: 10:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 15:00
Każdy zjazd obejmował 15 godzin dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Roman Ciesielski – dr n. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik studium.

Ewa Dobiała – lek. med. specjalista psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Grzegorz Iniewicz - dr hab., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany ps ychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS.

Maria Marquardt – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SP PTP, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

Koszt udziału w studium: 1950 zł.
Koszt udziału w pojedynczym warsztacie: 350 zł.

Terapia koherencji - poziom zaawansowany (II edycja)

Warsztat zaawansowany z terapii koherencji odbył się 16-17.03.2018 roku. Prowadził go ponownie pan Michał Jasiński.

bez daty koherencja 1 strona

Zajęcia skierowane były do uczestników poprzednich edycji warsztatu podstawowego. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy zdobytej na warsztacie podstawowym, rozszerzenie warsztatu umiejętności praktycznych oraz liczne ćwiczenia warsztatowe. Znalazło się także miejsce na liczne wątki superwizyjne i pracę w grupach. 

Koszt warsztatu: 380 zł

 Psychoterapia problemów seksualnych (I Edycja)

nowyseks

Pierwsza edycja autorski programu warsztatów z psychoterapii problemów seksualnych odbyła się w dniach: 02-03.02.2018, 11-12.05.2018 i 29-30.06.2018. Warsztat prowadziła jednocześnie para superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Sławomir Jakima Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat nr 279, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS, certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS.

Ewa Małachowska specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Certyfikat nr 422), superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS,Specjalizuje się między innymi w terapii zaburzeń seksualnych, zespołów bólowych towarzyszących aktywności seksualnej.

WARSZTAT 1 (02-03.02.2018)

- problemy seksualne wymagające pomocy psychoterapeutycznej

- problemy seksualne w praktyce psychoterapeutycznej

- diagnoza, plan leczenia, kontrakt, specyfika terapii seksuologicznej

WARSZTAT 2 (11-12.05.2018)

- prowadzenie psychoterapii poblemów seksualnych

- terapia indywidualna

- terapia partnerska

- terapia grupowa

- techniki i metody

WARSZTAT 3 (29-30.06.2018)

- prowadzenie szczególnych problemów seksualnych

- parafilie

- problemy uzależnień i zachowań kompulsywnych

- problemy mniejszości seksualnych

   • Koszt pojedyńczego warsztatu: 350 zł
    Koszt całego cyklu: 960 zł 
     

Terapia koherencji - poziom podstawowy (IV edycja)

bez daty koherencja 1 strona

Druga edycja warsztatu podstawowego z terapi koherencji odbyła się 18-19.01.2018 roku. Prowadził go ponownie pan Micha Jasiński

Program szkolenia był identyczny z pierwszą edycją warsztatu.

W trakcie warsztatu przedstawione zostały założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania miała charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzieli się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostały następujące zagadnienia: 

1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.

2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.

3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?

4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizowane zostały również przypadki klientów prezentujących różne objawy, poddano analizie  fragmenty wideo z sesji terapeutycznej przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera. Sporo miejsca poświęcono także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

 

Koszt warsztatu: 380 zł

Terapia koherencji - poziom podstawowy (III edycja)

bez daty koherencja 1 strona

Druga edycja warsztatu podstawowego z terapi koherencji odbyła się 17-18.11.2017 roku. Prowadził go ponownie pan Micha Jasiński

Program szkolenia był identyczny z pierwszą edycją warsztatu.

W trakcie warsztatu przedstawione zostały założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania miała charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzieli się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostały następujące zagadnienia: 

1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.

2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.

3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?

4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizowane zostały również przypadki klientów prezentujących różne objawy, poddano analizie  fragmenty wideo z sesji terapeutycznej przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera. Sporo miejsca poświęcono także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

 

Koszt warsztatu: 380 zł

Terapia koherencji - poziom zaawansowany

Warsztat zaawansowany z terapii koherencji odbył się 23-24.06.2017 roku. Prowadził go ponownie pan Michał Jasiński.

bez daty koherencja 1 strona

 

Zajęcia skierowane były do uczestników I i II edycji warsztatu podstawowego. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy zdobytej na warsztacie podstawowym, rozszerzenie warsztatu umiejętności praktycznych oraz liczne ćwiczenia warsztatowe. Znalazło się także miejsce na liczne wątki superwizyjne i pracę w grupach. 

Koszt warsztatu: 380 zł

Terapia koherencji - poziom podstawowy (II edycja)

bez daty koherencja 1 strona

Druga edycja warsztatu podstawowego z terapi koherencji odbyła się 03-04.02.2017 roku. Prowadził go ponownie pan Micha Jasiński

Program szkolenia był identyczny z pierwszą edycją warsztatu.

W trakcie warsztatu przedstawione zostały założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania miała charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzieli się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostały następujące zagadnienia: 

1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.

2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.

3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?

4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizowane zostały również przypadki klientów prezentujących różne objawy, poddano analizie  fragmenty wideo z sesji terapeutycznej przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera. Sporo miejsca poświęcono także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

 

Koszt warsztatu: 380 zł

Terapia koherencji - poziom podstawowy

 

bez daty koherencja 1 strona

Pierwszy warsztat z terapi koherencji - poziom podstawowy odbył się 18-19.11.2016 roku. Prowadził go pan Micha Jasiński

 Michał Jasiński Koherencja

Michał Jasiński - psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Psychoterapii Hestia, gdzie jest członkiem wielojęzycznego zespołu psychologów i psychiatrów. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński. Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym Coherence Psychology Institute.

Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowym, bo zdefiniowanym w latach 90-tych i rozwijanym intensywnie w ostatnich dwóch dekadach, podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej. Dokonali tego dzięki analizie setek sesji, w których nastąpiły zmiany przełomowe dla całego procesu terapeutycznego – zmiany, dzięki którym symptomy ustąpiły, a klienci odczuli wyraźną poprawę swojego stanu.

Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania. Terapeuta prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej struktury rzeczywistości klienta. Ecker i Hulley, poza doświadczeniem klinicznym, opierają się również na naturalnym dla naszego mózgu procesie rekonsolidacji pamięci, dzięki któremu nieuświadomione dotychczas konstrukcje zostają trwale zmienione, co przyczynia się do ustąpienia symptomów.

W trakcie warsztatu przedstawione zostały założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania miała charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzieli się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

 

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostały następujące zagadnienia: 

1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.

2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.

3. Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?

4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizowane zostały również przypadki klientów prezentujących różne objawy, poddano analizie  fragmenty wideo z sesji terapeutycznej przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera. Sporo miejsca poświęcono także na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

 

 

Koszt warsztatu: 380 zł

W dniach 27-29.11.2015r. rozpoczął się Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Edycja V

1 pozytywna 1

Coraz większą popularność zyskuje rozwijający się w Polsce nurt Terapii Pozytywnej
Poniżej zamieszczamy ciekawy wywiad z jednym z czołowych przedstawicieli Psychoterapii Pozytywnej z dr Arno Remmersem

link do wywiadu...

Psychoterapia pozytywna jest młodą modalnością rozwijającą się dynamicznie na wszystkich kontynentach.

Instytuty i centra szkoleniowe uczące tego podejścia powstają obecnie w Chinach i w Australii.

Twórcą i popularyzatorem psychoterapii pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933-2010), klinicysta, psychiatra, neurolog i psychosomatyk.

Pochodził on z Iranu a żył i pracował w Niemczech, w Wiesbaden.

prof. Nossrat Peseschkian

Jego zdaniem zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, należy interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. Celem terapii jest pobudzić drzemiące w pacjencie naturalne mechanizmy uzdrawiające i przywrócić jego równowagę życiową (Model Równowagi Życiowej).

Opisywana metoda odwołuje się do transkulturowej koncepcji człowieka i jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Łączy ona w sobie intuicję i wyobraźnię Orientu i wiedzę empiryczną Okcydentu.

PP jako podejście krótkoterminowe integruję psychoterapię humanistyczną z psychodynamiczną.

Kurs jest organizowany przez Wrocławskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej (WCPP) pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) i prowadzony przez międzynarodowych trenerów.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

   • psychologów,
   • lekarzy,
   • psychoterapeutów,
   • pedagogów,
   • rehabilitantów;
   • innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty, edukacji,
   • studentów ostatnich lat wspomnianych kierunków studiów.

Kurs podstawowy trwa rok i obejmuje cztery zjazdy.

Zjazd pierwszy to seminarium trzydniowe. Zjazdy od drugiego do czwartego stanowią seminarium trzydniowe + jeden dzień interwizji.

Interwizja służy pogłębieniu własnego doświadczenia w stosowaniu narzędzi psychoterapii pozytywnej w praktyce terapeutycznej.

Ukończenie poziomu podstawowego PP pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat Konsultant Psychoterapii Pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 100 Euro.

Godziny kursu:
• seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne) - 120 godzin
• prace domowe – 80 godzin
• grupy interwizyjne – 30 godzin
• studiowanie literatury - 40 godzin
• pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze – 10 godzin
• egzamin ustny (obejmuje pracę pisemną, pytania teoretyczne, studium przypadku).

Terminy zjazdów:

27-29.11.2015 Roman Ciesielski

22-24.01.2016 Gabriela Hum + interwizja 21.01.2016 Patrycja Badecka

18-20.03.2016 Gabriela Hum + interwizja 17.03.2016 Patrycja Badecka

13-15.05.2016 Roman Ciesielski + interwizja 12.05.2016 Patrycja Badecka

Koszt udziału w pierwszym zjeździe trzydniowym: 980zł

Koszt udziału w pozostałych zjazdach czterodniowych: 1180zł

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej przyjmowane będą w sekretariacie, drogą mailową na adres:
biuro@k-i-p.pl lub telefonicznie.
Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.

 

Miejsce szkolenia oraz kontakt:

KATOWICKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 25
tel./ fax (032) 25-24-517
e-mail: biuro@k-i-p.pl

ATRAKCYJNOŚĆ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

1. PROSTOSTA PP jest przyjazna dla klientów. Opisuje ona swoją teorię prostym, zrozumiałym językiem. Język ten jest łatwo przyswajalny zarówno dla terapeutów, jak i klientów.

2. PODEJŚCIE HOLISTYCZNE Koncepcji PP zakłada, że człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby ale potencjał do zdrowienia i rozwoju. Zadaniem terapii jest uruchamiać i wzmacniać aktywności prozdrowotne klientów.

3. STRATEGICZNOŚĆ Pacjent jest aktywnie wspierany przez terapeutę w rozwijaniu strategii samodzielnego radzenia sobie oraz uruchamianiu zasobów związanych z procesem zdrowienia. Proces strategicznej zmiany opisywany jest za pomocą pięciu etapów.

4. TRANSKULTUROWOŚĆ Teoria PP opisuje uniwersalne ludzkie konflikty niezależnie od rasy i kultury. W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do przypowieści, alegorii, baśni i anegdot z różnych obszarów kulturowych.

5. INTEGRACYJNOŚĆ PP odwołuje się do własnej metateorii odnośnie diagnozy, opisu procesu i relacji terapeutycznej. Jednocześnie asymiluje ona różnorodne techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych (poznawcze, humanistyczne i psychodynamiczne).

6. KRÓTKOTERMINOWOŚĆ. Średnia ilość sesji w PP wynosi 25.

7. SKUTECZNOŚĆ. PP potwierdziła swoją efektywność leczenia, jak i jego trwałość po upływie 5 lat od zakończenia terapii.
8. RÓWNOWAGA PP uczy nie tylko jak leczyć zaburzenia ale co należy czynić, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo. Odwołuje się ona do modelu równowagi życiowej.

 

Nazywane niegrzecznymi...

Dzieci słyszące, które jednak nie usłyszą, co mówi nauczyciel, bo dla nich wszystkie bodźce słuchowe są równoważne. Nie różnicujące wzrokowo szczegółu i zarysu, figury i tła. Tracące orientację między szatnią, a klasą, zagubione w chaosie czasu i przestrzeni. Pełne uogólnionego lęku, reagują pobudliwością i ucieczką na obecność innych dzieci, przebywają nieustannie w pobliżu dorosłych. Chłopcy i dziewczynki nie umiejące przekroczyć linii środka, nie rozumiejące sekwencji, unikające lecącej w ich stronę piłki. Dzieci o minimalnych zdolnościach koncentracji i koordynacji, wiercące się nieustannie, zmieniające pozycje w ławce. Nie pamiętające o miejscach i obowiązkach. Dzieci wciąż chodzące na palcach, moczące się, z językiem na brodzie podczas pisania… Nie umiejące się zatrzymać ruchowo, werbalnie i emocjonalnie… Dzieci powolne, usztywnione, nieskoordynowane.

Nazywane niegrzecznymi, niezdarnymi, pośpieszane, wyśmiane, często upokarzane. Porównywane boleśnie z dziećmi o innych możliwościach – przez nas, dorosłych, nieświadomych często, że to nie ich niegrzeczność lecz nierozpoznane i niezdiagnozowane problemy dzieci, które chciałyby polecieć, lecz bez naszej pomocy i wsparcia – nie potrafią...

Program:

1. Prawidłowe odruchy neurologiczne dziecka po urodzeniu. Definicja, opis, podział, kolejność, czas trwania.

2. Znaczenie ruchu oraz stymulacji przedsionkowej dla rozwoju mózgu i możliwości dziecka.

3. Odruchy przetrwałe i ich wpływ na zakłócenia rozwojowe oraz deficyty dziecka.

4. Właściwa diagnoza dziecka. Testy odruchów aktywnych.

5. Możliwości terapii i pomocy dziecku małemu oraz dziecku w wieku szkolnym. Literatura, miejsca, szkolenia.

Prowadząca: Katarzyna Wnęk- Joniec.
nazywane niegrzecznymi

Warsztat adresowany jest do:

   • psychologów

   • pedagogów

   • lekarzy

   • pielęgniarek

   • oraz osób, które na co dzień towarzyszą i wspierają w rozwoju dzieci oraz młodzież.

    Termin: 18-19.03.2016
    Czas trwania warsztatu: 15 godz
    Koszt: 350 zł

Warsztat „O spotkaniu (nie) możliwym” Być bliżej dziecka z Zespołem Aspergera. Kryteria i terapia, to praktyczna nauka i rozwój umiejętności pracy z dziećmi. Warsztat poprowadził Katarzyna Wnęk- Joniec.

Psychoterapai dzieci i młodzieży 2016


Katarzyna Wnęk-Joniec - psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Autorka programu komunikacji pozbawionej przemocy: Komunikacja Przyjazna Dziecku.Współpracuje ze żłobkami samorządowymi, przedszkolami, szkołami oraz z oddziałami MOPS. Prowadzi zajęcia dla studentów, szkolenia wg autorskich programów, warsztaty Dobrej Adaptacji, Umiejętności świadomej wrażliwości na Dziecko, warsztaty niedyrektywnej komunikacji oraz pracy z emocjami, a także warsztaty dla osób pracujących z dziećmi. Pracuje w Fundacji na rzecz zapobiegania przemocy wobec dziecka „Podaruj mi skrzydła” oraz na Oddziale Klinicznym Kliniki Neonatologii SU w Krakowie.
Koszt warsztatu: 350 zł
Termin: 12-13.02.2016
Prowadząca: Katarzyna Wnęk-Joniec

 7 najważniejszych kierumków w terapii - zastosowanie w terapii osób uzależnionych

logo2021586984136

Katowicki Instytut Psychoterapii przy współpracy z Fundacją PSYCHE zaprasza na szkolenie realizowane w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”.

Projekt szkoleniowy przeznaczony jest dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat KBPN lub PARPA. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki uzależnień behawioralnych w kontekście zastosowania różnego rodzaju metod w terapii osób uzależnionych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

   •  posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień,

   •  praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych,

   •  wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej,

   •  przesłanie ankiety wraz z wymaganymi dokumentami.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe. Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Terminy zajęć

   • 24 – 26 kwietnia 2015, Izabela Dmitrowicz - dialog motywujący

   • 29 – 31 maja 2015, Magdalena Smaś-Myszczyszyn - terapia ericksonowska

   • 3 - 05  lipca 2015, Jolanta Ryniak - terapia systemowa

   • 28 - 30 sieronia  2015, Halina Ginowicz - terapia behawiolarno poznawcza

   • 16 -18 października 2015, Leszek Sagadyn - terapia humanistyczna

   • 20 – 22 listopada 2015, Józef Leśniak - terapia psychodynamiczna

   • 18 – 20 grudnia 2015, Kira Słupczyńska - terapia gestalt

Godziny zajęć:

   • piątek 9.00–19.30

   • sobota 8.00–19.30

   • niedziela 8.00–16.00

Projekt składa się z siedmiu bloków, każdy po 30 godzin (12 godzin wykładowych i 18 godzin warsztatowych). Grupa będzie liczyła 16 osób.

Kierownik merytoryczny projektu: mgr Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

   •  ankieta zgłoszeniowa

   •  zaświadczenie z miejsca pracy o udzielaniu nieodpłatnych świadczeń w zakresie terapii uzależnień,

   •  kopia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Kopie dokumentów (w formie skanu) należy przesłać na adres mailowy: biuro@k-i-p.pl lub w formie listowej na adres:
Katowicki Instytut Psychoterapii ul. Franciszkańska 25 40-780 Katowice

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba z danej placówki, w przypadku wolnych miejsc może być zakwalifikowana kolejna osoba w tej samej placówki.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW SZKOLENIOWYCH:

1. Dialog motywujący – zastosowanie w terapii osób uzależnionych


prowadząca - Izabela Dmitrowicz - jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, trenerem i pedagogiem resocjalizacyjnym. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych z rodzin alkoholowych
i dysfunkcyjnych ( DDA i DDD), terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, oraz ofiar przemocy. Swoją wiedzę zdobywała na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień oraz Szkole Trenerów Biznesu wrocławskiej firmy MODERATOR. Jest uczestnikiem trzyletniej szkoły psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Obecnie pracuje w Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz NZOZ w Warszawie. Jej doświadczenie zawodowe dotyczy pracy zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą.

   •  czym jest dialog motywujący

   •   jakie są podstawowe założenia

   •   podstawowe zasady dialogu motywującego

   •   jak wygląda sesja w dialogu motywującym

   •   relacja terapeutyczna w dialogu motywującym

   •   planowanie terapii i strukturyzacja sesji

   •   duch dialogu, skoncentrowanie na kliencie, reagowanie na opór, zmiana, motywacja

   •   techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

2. Terapia ericksonowska i strategiczno–strukturalna – zastosowanie w terapii osób
uzależnionych


prowadząca -
Magdalena Smaś-Myszczyszyn- ukończyła studia z Pedagogiki Specjalnej i Promocji Zdrowia, a także studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób uzależnionych, współ uzależnionych i DDA oraz prowadzi grupowe formy wsparcia dla osób wykluczonych z funkcjonowania zawodowego oraz społecznego. W swojej pracy integruje terapię ericksonowską z podejściem strategiczno - strukturalnym. Superwizor Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.

   •   czym jest terapia ericksonowska i strategiczno-strukturalne wg S. de'Shezera

   •   jakie są podstawowe założenia

   •   podstawowe zasady terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej

   •   jak wygląda sesja w terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej

   •   relacja terapeutyczna w terapii ericksonowskiej

   •   planowanie terapii i strukturyzacja sesji

   •   metafora, hipnoza a trans, terapia krótko i średnioterminowa

   •   techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

3. Terapia systemowa – zastosowanie w terapii osób uzależnionych


prowadząca -
Jolanta Ryniak - psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz L’Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique. Kierownik merytoryczny oraz dydaktyk Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień działającego przy Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Członek Zespołu Doradców Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Lecznictwa Odwykowego. Współpracuje
z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego oraz Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

 

   •   czym jest terapia systemowa

   •   jakie są podstawowe założenia

   •   podstawowe zasady terapii systemowej

   •   jak wygląda sesja w terapii systemowej

   •   relacja terapeutyczna w terapii systemowej

   •   planowanie terapii i strukturyzacja sesji

   •   osoba a kontekst rodzinny, genogram

   •   techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

    4. Terapia behawioralno-poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych

    prowadząca - Halina Ginowicz - Psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, rekomendowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, zastępca Ordynatora
    w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Łukowie, wieloletni współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie w zakresie prowadzenia zajęć na Studium Terapii Uzależnień oraz warsztatów na Studium Pomocy Psychologicznej, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor PARPA, autorka licznych artykułów zamieszczonych na łamach "Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia" oraz "Świata Problemów", 22 lata pracy w lecznictwie odwykowym.

   • czym jest terapia behawioralno-poznawcza

   •  jakie są podstawowe założenia
    podstawowe zasady terapii behawioralno-poznawczej

    • jak wygląda sesja w terapii behawioralno-poznawczej

    • relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej
     planowanie terapii i strukturyzacja sesji

    • konceptualizacja poznawcza (model poznawczy, przeganiana, zachowania a myśli automatyczne)

    • techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

5. Terapia humanistyczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych

prowadzący - Leszek Sagadyn - superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracuje integrując myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

   •   czym jest terapia humanistyczna

   •   jakie są podstawowe założenia

   •   podstawowe zasady terapii humanistycznej

   •   jak wygląda sesja w terapii humanistycznej

   •   relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej

   •   planowanie terapii i strukturyzacja sesji

   •   człowiek jako podmiot autonomiczny, samorealizacja

   •   technik wykorzystywane w terapii uzależnień

6. Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych


prowadzący -
Józef Leśniak - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor KBdsPN;

trener treningu interpersonalnego rekomendowany przez PTP, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez PTP, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

   •   czym jest terapia psychodynamiczna

   •   jakie są podstawowe założenia

   •   podstawowe zasady terapii psychodynamicznej

   •   jak wygląda sesja w terapii psychodynamicznej

   •   relacja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej

   •   planowanie terapii i strukturyzacja sesji

   •   wgląd, interpretacja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie

   •   techniki wykorzystywane w terapii uzależnień.

7. Terapia Gestalt – zastosowanie w terapii osób uzależnionych

prowadzący - Kira Słupczyńska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i coach z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, trzyletnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt, liczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim i w Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Krakowie. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych, indywidualną, par i rodzin.

   •   czym jest terapia gestalt
   •   jakie są podstawowe założenia

   •   podstawowe zasady terapii gestalt

   •   jak wygląda sesja w terapii gestalt

   •   relacja terapeutyczna w terapii gestalt

   •   planowanie terapii i strukturyzacja sesji

   •   tu i teraz, figura i tło, domykanie całości, praca z ciałem

   •   technik wykorzystywane w terapii uzależnień

 

"W sieci Bogini Isztar"   Terapia osób uzależnionych od seksu

 

Program szkolenia:
- uzależnienie od seksu - współczesne definicje i jego etiologia
- cyberseks, masturbacja i pornografia - najczęszcze przejawy uzależnienia od seksu
- rodzaje pacjentów uzależnionych od seksu
- uzależnienie od seksu; kontrowersje
- seksualność terapeuty w kontekście pracy z osobami uzależnionymi od seksu
- wypracowanie języka w jakim będziemy rozmawiać z klientem o seksie i seksualności
- pierwszy kontakt z osobą uzależnioną od seksu
- praca terapeutyczna z pacjentami młodymi uzależnionymi od masturbacji z udziałem pornografii internetowej i cyberseksu
- praca terapeutyczna ze wstydem i poczuciem winy
- budowanie z pacjentem bliskości, zaangażowania i intymności
- prezentacja materiałów audiowizualnych dot. uzależnienia od seksu i kształtowania seksualności w obecnych czasach.

 

Prowadząca: Magdalena Smaś-Myszczyszyn

 

Przechwytywanie

Wpływ odruchów przetrwałych na rozwój emocjonalny dziecka, zaburzenia koordynacji i problemy w uczeniu się.

Nazywane niegrzecznymi...

 

Dzieci słyszące, które jednak nie usłyszą, co mówi nauczyciel, bo dla nich wszystkie bodźce słuchowe są równoważne. Nie różnicujące wzrokowo szczegółu i zarysu, figury i tła. Tracące orientację między szatnią, a klasą, zagubione w chaosie czasu i przestrzeni. Pełne uogólnionego lęku, reagują pobudliwością i ucieczką na obecność innych dzieci, przebywają nieustannie w pobliżu dorosłych. Chłopcy i dziewczynki nie umiejące przekroczyć linii środka, nie rozumiejące sekwencji, unikające lecącej w ich stronę piłki. Dzieci o minimalnych zdolnościach koncentracji i koordynacji, wiercące się nieustannie, zmieniające pozycje w ławce. Nie pamiętające o miejscach i obowiązkach. Dzieci wciąż chodzące na palcach, moczące się, z językiem na brodzie podczas pisania… Nie umiejące się zatrzymać ruchowo, werbalnie i emocjonalnie… Dzieci powolne, usztywnione, nieskoordynowane.

 

Nazywane niegrzecznymi, niezdarnymi, pośpieszane, wyśmiane, często upokarzane. Porównywane boleśnie z dziećmi o innych możliwościach – przez nas, dorosłych, nieświadomych często, że to nie ich niegrzeczność lecz nierozpoznane i niezdiagnozowane problemy dzieci, które chciałyby polecieć, lecz bez naszej pomocy i wsparcia – nie potrafią...

 

Program:

 

1. Prawidłowe odruchy neurologiczne dziecka po urodzeniu. Definicja, opis, podział, kolejność, czas trwania.

 

2. Znaczenie ruchu oraz stymulacji przedsionkowej dla rozwoju mózgu i możliwości dziecka.

 

3. Odruchy przetrwałe i ich wpływ na zakłócenia rozwojowe oraz deficyty dziecka.

 

4. Właściwa diagnoza dziecka. Testy odruchów aktywnych.

 

5. Możliwości terapii i pomocy dziecku małemu oraz dziecku w wieku szkolnym. Literatura, miejsca, szkolenia.

 

Prowadząca: Katarzyna Wnęk- Joniec.

 

BOY 16-17.01

Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

CYKL ZAKOŃCZONY

Cel kursu:

Celem kursu jest dostarczenie praktykom wielu skutecznych strategii oraz umiejętności w prowadzeniu psychoterapii wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży.

Warsztat adresowany jest do:

   • psychologów

   • pedagogów

   • lekarzy

   • pielęgniarek

   • oraz osób, które na co dzień towarzyszą i wspierają w rozwoju dzieci oraz młodzież.

Treści nauczania:

Zajęcia będą prowadzone przez dr Romana Ciesielskiego oraz Katarzynę Wnęk- Joniec.

Warsztat otwierający kurs poprowadził dr Roman Ciesielski, doświadczony psychiatra i psychoterapeuta dzieci i młodzieży, na którym przedstawił wybrane zagadnienia kliniczne najczęściej spotykane w praktyce z dziećmi i młodzieżą.

Kolejne trzy warsztaty to praktyczna nauka i rozwój umiejętności pracy z dziećmi. Poprowadziła je Katarzyna Wnęk- Joniec.

Kurs psychoterapii dzieci i młodzieży obejmował:

   • warsztaty praktyczne- 60 godzin

   • studium literatury- 15 godzin

   • pisemną pracę: opis kazuistyki lub prezentację przypadku.

Charakter zajęć:

Od Uczestników Kursu oczekiwane jest pisemne przygotowanie kazuistyki ( w oparciu o załączoną literaturę) lub przypadku superwizyjnego z własnej praktyki terapeutycznej. Poszczególne prezentacje będą przedstawiane i omawiane w trakcie trwania kursu.

Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest pierwszą częścią dłuższego cyklu szkoleń i kończy się uzyskaniem świadectwa uczestnictwa w zajęciach.

psychoterapai dzieci i modziey


Psychoterapia dzieci i młodzieży” Wybrane zagadnienia kliniczne, Termin: 04.04.2014 (12h). Osoba prowadząca: Roman Ciesielski

O spotkaniu (nie) możliwym” Być bliżej dziecka z Zespołem Aspergera. Kryteria i terapia, Termin: 17-18.05.2014 (15h).

Osoba prowadząca: Katarzyna Wnęk - Joniec

Tak szybko przyszedłeś...” Diagnoza i terapia dzieci urodzonych przedwcześnie, Termin: 13-14.06.2014 (15h).

Osoba prowadząca: Katarzyna Wnęk - Joniec

Naucz mnie jak zostać tutaj...” Konkretne sposoby dobrej adaptacji do żłobka, przedszkola, szkoły- warsztaty praktyczne. Termin: 26-27.09.2014 (15h),.Osoba prowadząca: Katarzyna Wnęk - Joniec

Osoby prowadzące:

Roman Ciesielskidr n. med. certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii , przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.

romek


Katarzyna Wnęk – Joniec-
psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Autorka programu komunikacji pozbawionej przemocy: Komunikacja Przyjazna Dziecku.Współpracuje ze żłobkami samorządowymi, przedszkolami, szkołami oraz z oddziałami MOPS. Prowadzi zajęcia dla studentów, szkolenia wg autorskich programów, warsztaty Dobrej Adaptacji, Umiejętności świadomej wrażliwości na Dziecko, warsztaty niedyrektywnej komunikacji oraz pracy z emocjami, a także warsztaty dla osób pracujących z dziećmi. Pracuje w Fundacji na rzecz zapobiegania przemocy wobec dziecka „Podaruj mi skrzydła” oraz na Oddziale Klinicznym Kliniki Neonatologii SU w Krakowie.

kasia

Koszt pojedynczego warsztatu: 350 zł

 

Całość cyklu: 1280 zł

Studium Terapii Par

CYKL ZAKOŃCZONY

 

Cel szkolenia: Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników szkolenia podstawowych narzędzi i umiejętności do samodzielnego prowadzenia psychoterapii par. Szkolenie sprzyja rozwijaniu własnego indywidualnego stylu pracy oraz warsztatu zawodowego, użytecznegow określonych sytuacjach problemowych i klinicznych.

Treści nauczane: Warsztaty w ramach studium prowadzą uznane autorytety w dziedzinie psychoterapii par i małżeństw. Nauczyciele studium prezentują różnorodne modalności terapeutyczne i odwołują się do doświadczeń nabytych w renomowanych ośrodkach terapeutycznych w Polsce i za granicą.

Studium terapii parobejmowało:

   • Warsztaty praktyczne - 90 godzin

   • Studium literatury- 20 godzin

   • Pisemną pracę – 10 godzin:

   • opis kazuistyki lub prezentacja przypadku superwizyjnego.

Od Uczestników Studium oczekiwane było pisemne przygotowanie kazuistyki ( w oparciu o załączoną literaturę) lub przypadku superwizyjnego z własnej praktyki terapeutycznej. Poszczególne prezentacje były przedstawiane i omawiane w trakcie trwania kursu.

Studium zakończone jest uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach oraz uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie prowadzenia psychoterapii par.

 terapia par

"Miłość nie jedno ma imię" Wprowadzenie w tematykę terapii par, Termin: 28.02-01.03.2014 (15h). Osoba prowadząca: Roman Ciesielski

"Wojna domowa" Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji przemocy, Termin: 21-22.03.2014 (15h). Osoba prowadząca: Maria Marquardt

"W labiryncie namiętności" Psychoterapia zaburzeń seksualnych, Termin: 25-26.04.2014 (15h). Osoba prowadząca: Grzegorz Iniewicz

"Razem czy osobno?" Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady, Termin: 30-31.05.2014 (15h). Osoba prowadząca: Roman Ciesielski

"Pod tęczowym parasolem" Psychoterapeutyczna praca z parą z mniejszości seksualnej, Termin: 06-07.06.2014 (15h). Osoba prowadząca: Grzegorz Iniewicz

"Stara miłość nie rdzewieje" Rekonstrukcja związku w sytuacji kryzysu, Termin: 19-20.09.2014 (15h). Osoba prowadząca: Maria Marquardt

Osoby prowadzące:

Roman Ciesielski – dr n. med. certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii , przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.

romek


Maria Marquardt-
mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 128), licencjonowany trener PTP - rekomendacja II stopnia nr 295, superwizor - aplikant SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (zaświadczenie nr 2) oraz dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foundation w Phoenix, USA).

Maria Marquardt


Grzegorz Iniewicz-
dr n. hum., specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym KlinikI Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Grzegorz Iniewicz

Koszt pojedynczego warsztatu: 350 zł

Całość cyklu: 1920 zł

Transkulturowe rozumienie śmierci i umierania "Rozmowy ze śmiercią"

W dniach 5-6.4.2014r. odbył się warsztat poświęcony tematyce śmierci i umierania. W ramach warsztatu prowadzący zaprezentował narracje w formie trzynastu historii nowonarodzonych dzieci. Każde afrykańskie imię ma swoją historię. Imiona jakie nadają dzieciom członkowie grupy etnicznej Igbo w kontakcie ze śmiercią i umieraniem, mówią nam wiele o ich sposobie radzenia sobie ze śmiercią, oraz o tym, jak wyrażają oni swoje życiowe nadzieje. Śmierć w przytaczanych historiach ma wymiar bardzo osobisty. Doświadczenie autora warsztatu pokazuje, że skuteczność takich opowiadań w terapii bywa zaskakujące.

b 800 600 0 0  images stories koro tween 580z


Johannes Okoro -
urodził się 21 sierpnia 1949 r. w nigeryjskiej miejscowości Kano. Studiował psychologię, filozofię i teologię. Brał udział w licznych misjach ONZ na Cyprze i Syrii jako kapelan wojskowy. Od 1999 roku jest księdzem w Kościele Starokatolickim Austrii, a od 2 lutego 2008 r. został konsekrowany na nowego biskupa Kościoła Starokatolickieo Austrii. Jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii. Od 1991 roku prowadzi psychoterapię, głownie pracuje z rodzinami. Jest również nauczycielem akademickim, autorem licznych opracowań i książek.

johannes okoro


Warsztaty odbyły się w:

Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach, ul. Związkowa 20.

Warsztat w języku niemieckim był tłumaczony na język polski przez dr n.med. Katarzynę Bross-Walderdorff.

Kliniczne ABC psychoterapii par i małżeństw

pozann

Cykl szkoleń obejmuje zarówno diagnozę problemów i objawów – wybranych klinicznych zespołów, które są rozpoznawane w prowadzeniu terapii par i małżeństw oraz daje podstawy wiedzy seksuologicznej. Psychoterapia par i małżeństw jest formą leczenia w odniesieniu do diagnozowanych obszarów problemów, z którymi zgłaszają się pary. Cykl szkoleń nastawiony jest na rozwój umiejętności terapeutycznych w aspekcie praktycznym i klinicznym. Podbudowa teoretyczna odwołuje się do integracji podejść: systemowo-ericksonowskiego, psychodynamicznego i poznawczo- behawioralnego.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 14-15.11.2013 w ramach Cyklu odbył się warsztat Marii Marquardt Psychoterapia pary: Zaburzenia stresowe pourazowe występujące w parze przeżywającej żałobę.

Szczegółowy program i inne informacje na stronie Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii

"Już taki jestem" - terapia zaburzeń osobowości

CYKL ZAKOŃCZONY

Zainteresowanym podajemy link do Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii gdzie cykl się rozpoczyna

b 800 600 0 0  images stories may zab


I. Warsztat „Szaleństwo bez utraty rozumu” - zrozumieć zaburzenia osobowości,
inaugurujący całość cyklu poprowadzi w dniach 30.11-1.12.2012 r. prof. EwaTrzebińska. Celem warsztatu jest zastosowanie wiedzy o emocjach do wyjaśnienia genezy i psychologicznej natury zaburzeń osobowości. Przedstawiony będzie afektywny model zaburzeń osobowości i jego wykorzystanie w diagnostyce oraz zintegrowanej terapii tych zaburzeń. Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

   • Emocjonalne predyspozycje i udział nieprawidłowych doświadczeń emocjonalnych w powstawaniu zaburzeń osobowości

   • Emocjonalne podłoże objawów zaburzeń osobowości

   • Afektywne przesłanki różnicowania zaburzeń osobowości

   • Zastosowanie technik wywodzących się z różnych podejść terapeutycznych do naprawy deficytów emocjonalnych specyficznych dla różnych zaburzeń osobowości.

Ewa Trzebińska – psycholog, profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest dyrektorem Instytutu Psychologii Klinicznej oraz kierownikiem Katedry Psychologii Pozytywnej na Wydziale Psychologii tej uczelni. Prowadzi zajęcia na temat zdrowia psychicznego, diagnozy i psychoterapii, oraz psychologii pozytywnej na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Współpracuje z Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS. Prowadzi badania na temat osobowościowych i afektywnych przesłanek zdrowia psychicznego. Jest autorką publikacji na ten temat, m.in. rozdziałów w kilku tomach podręcznika Psychoterapia (red. Grzesiuk) oraz w podręczniku Psychiatria (red. Wciórka, Płużyński i Rybakowski). Jest też autorką książek Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie oraz Psychologia pozytywna, a także redaktorem książki Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości. Założyła czasopismo naukowe Psychologia Jakości Życia, w którym przez 10 lat pełniła funkcję redaktor naczelnej i z którym nadal współpracuje.

II. W stronę słońca” - osobowość depresyjna (19-20.01.2013 r.)

1. Miejsce osobowości depresyjnej w systemach klasyfikacyjnych zaburzeń klinicznych.
2. Osobowość depresyjna, przewlekłe zaburzenia nastroju a epizody depresji – kryteria różnicowe.
3. Depresyjny styl poznawczy a struktura osobowości.
4. Trans symptomatyczny i jego spożytkowanie w procesie terapii.
5. Trans terapeutyczny i jego aspekty rozwojowe.
6. Kazuistyki, wymiana doświadczeń, konsultacje i superwizje.

Prowadzący: Roman Ciesielski

II. Zaburzenia z pogranicza. Cechy obrazu klinicznego osobowości chwiejnej emocjonalnie oraz wybrane modele psychoterapii (08-09.02.2013 r.)

1. Klasyfikacja zaburzeń osobowości

2. Kryteria diagnostyczne wg ICD-10, DSM-IV

3. Próby opisu osobowości borderline za pomocą wybranych modeli pojęciowych (wg Kernberga, Kohuta)

4. Cechy obrazu klinicznego: tożsamość, mechanizmy obronne, funkcje poznawcze, kontrola impulsu, niespójność Ja, itd.

5. Model terapii oparty na integracji podejścia psychoterapii systemowej i Miltona Ericksona.

6. Prezentacje przypadków

Prowadzące: Iwona Jara i Wiesława Hartman – Momatiuk

IV. „W cieniu wielkiego dębu” - osobowość zależna (15-16.03.2013 r.)

1. Klasyfikacja zaburzeń osobowości.

2. Diagnostyczne kryteria ICD-10 oraz DSM-4.

3.Źródła rozwoju zaburzenia i jego przebieg.

4. Osobowość zależna a relacje interpersonalne w rodzinie i społeczeństwie.

5. Interwencje terapeutyczne, przykłady.

6.Model terapii oparty na integracji podejścia psychoterapii pozytywnej

wg. Nossarda Pesseskchiana i Miltona Eriksona. Prezentacja przypadku.

7. Kazuistyki, wymiana doświadczeń, ćwiczenia

Prowadząca: Anna Kuźma

V. „Wcześniej umrę niż ciebie pokocham”– zaburzenia osób narcystycznych (19-20.04.2013 r.)

1. Kierunki rozwoju koncepcji i badań nad zaburzeniami osobowości

   • specyfika koncepcji opartych na odmiennych założeniach teoretycznych

2. Osobowość narcystyczna – opis specyfiki struktury charakteru narcystycznego w rozumieniu diagnozy psychodynamicznej

   • popęd

   • mechanizmy obronne

   • relacje z obiektem

   • narcystyczne ja

3. Terapia pacjentów narcystycznych:

   • w ujęciu psychodynamicznym

   • w podejściu integracyjnym

4. Analiza przypadku

Prowadzące: Iwona Jara i Wiesława Hartman – Momatiuk

VI. „Rajski ptak” - osobowość histrioniczna (17-18.05.2013 r.)

1. Najwcześniejsze źródła powstawania zaburzenia histrionicznego – spojrzenie psychodynamiczne.

2. Diagnoza zjawisk transowych – spojrzenie ericksonowskie

3.Rodzaje zachowań – spojrzenie poznawczo-behawioralne

4. Techniki pracy z pacjentem z histrionicznym zaburzeniem osobowości

5. Kazuistyki

Prowadząca: Mirosława Sauć

Koszt pojedynczego warsztatu: 350 zł

Całość cyklu: 1900 zł

"Cisza po burzy" - podstawy terapii traumy

CYKL ZAKOŃCZONY

b 800 600 0 0  images stories may trau

Kontynuacja cyklu:

VII. „Stworzeni do wolności”.

   1. Zjawisko handlu ludźmi – definicja

   2. Prawo polskie a międzynarodowe w zakresie handlu ludźmi

   3. Diagnoza

   4. Syndrom niewolnictwa

   5. Interwencja kryzysowa

   6. Reintegracja

Prowadząca: S. Anna Bałchan

Termin: 6-7.09.2013

VIII. „Feniks”- terapia następstw traumy.

1. Specyfika pracy z następstwami traumy w zależności od:

   • czasu jaki upłynął od urazowego doświadczenia

   • doświadczenia jednorazowego lub złożonego

2. Etapy pracy terapeutycznej

3. Wybrane strategie pracy

Prowadząca: Maria Marquardt

Termin: 27-28.09.2013

Koszt pojedynczego warsztatu: 350 zł

Całość cyklu: 2550 zł

Zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla lekarzy z zakresu psychologii

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Naczelnej Rady lekarskiej uchwałą nr 182/KKM/12/P-VI z dnia 27 lipca 2012 roku potwierdziło spełnienie przez nasz Zespół warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Osoby zainteresowane zapraszamy na kursy medyczne - warsztaty dydaktyczne z dziedziny psychologii lekarskiej, komunikacji na linii lekarz-pacjent. Przedstawiamy zaaprobowany program warsztatów:

b 800 600 0 0  images stories psycho medicus2

"PSYCHO-MEDICUS"

CYKL ZAJĘĆ WARSZTATOWO-SZKOLENIOWYCH DLA LEKARZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII

Katowicki Instytut Psychoterapii zaprasza na szkolenie "Psycho- Medicus". Szkolenie obejmuje zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty. W ramach zajęć odbędzie się 12 spotkań. Szczegóły o każdym ze zdarzeń znajdują się poniżej.

Rozpoczęcie planowane jest na 26.04.2013r.

I. „Cognosce te ipsum” (Poznaj samego siebie) – zasoby lekarza

1. Ja jako lekarz (dlaczego wybrałam/łem ten zawód? – poszukiwanie korzeni zawodu w historii osobistej i rodzinnej; praca z genogramem)
2. Podmiotowość w pracy

II. „Audi multa” (Słuchaj dużo) - budowanie kontaktu lekarz-pacjent

1. Co to jest aktywne słuchanie?
2. Techniki aktywnego słuchania (parafrazowanie, odzwierciedlanie, skupianie się na najważniejszym)
3. Po co przychodzi pacjent? (kontakt? uwagę? leczenie?)
4. Rodzaje pacjentów w zależności od motywacji do leczenia („narzekacz”, „gość”, „killer”, pacjent współpracujący)
5. Analiza transakcyjna (relacja lekarz-pacjent z perspektywy relacji rodzic-dziecko vs dorosły-dorosły)
6. Praca z granicami (ćwiczenie ideomotoryczne)

III. „Errare humanum est” (Błądzić jest rzeczą ludzką) - pacjent i jego rodzina – ujęcie systemowe procesu leczenia

1. Systemowe rozumienie procesu leczenia
2. Pacjent w systemie – lekarz w systemie (trudności, wyzwania i szanse na efektywne leczenie)
3. Korupcja w medycynie, korzyści finansowe z pominięciem procedur (tzw. łapówki), prezenty – znaczenie dla rodziny, oczekiwanie na cud vs wdzięczność, jak asertywnie odmawiać przyjmowania pieniędzy od rodzin, urealnianie rodzin.

IV. „Medicus homo est” (Lekarz jest tylko człowiekiem) – radzenie sobie ze stresem w pracy i nie tylko

1. Autodiagnoza poziomu stresu
2. Odkrywanie indywidualnych mechanizmów radzenia sobie ze stresem
3. Poszerzanie możliwości regulowania poziomu napięcia poprzez:

   • zmianę wzorców poznawczych

   • uczenie nowych zachowań

   • rozwijanie umiejętności pracy z własnymi emocjami

4. Odkrywanie kreatywności poprzez stres
5. Spożytkowanie stresu dla osiągania wymarzonych celów
6. Strategie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym

V. „Modus vivendi” (Sposób życia) – jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

1. Wypalenie zawodowe jako odpowiedź organizmu na przeciążenie
2. Czynniki ryzyka
3. Odkrycie indywidualnych powodów wypalenia
4. Wczesne rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
5. Przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego

   • uruchomienie zasobów i umiejętności radzenia sobie ze stresem

   • zmiana sposobu myślenia

   • reorganizacja funkcjonowania

   • wskazówki do szybkiego pokonania stresu

VI. „Aurea mediocritas” (Złoty środek) – współpraca lekarz-psycholog (po co; jakie może przynieść korzyści w leczeniu)

1. Holistyczna koncepcja leczenia
2. Medyczne i psychologiczne obszary leczenia
3. Umiejętności pracy w zespole

VII. „Verba veritatis” (Słowa prawdy) – jak przekazywać informację o chorobie?

1. Choroba jako sytuacja graniczna (zwłaszcza choroba terminalna, o niepewnym rokowaniu, istotnie pogarszająca jakość życia)
2. Jak sposób informowania o chorobie wpływa na przebieg leczenia?
3. Czy lekarz powinien mówić wszystko?
4. Po co wyjaśniać pacjentom procedury medyczne? (badania nad poziomem lęku)

   • pacjent poszukujący informacji vs pacjent unikający informacji – jak informować każdego z nich (badania: poziom stresu jest niższy wówczas gdy ilość informacji   jest spójna ze stylem radzenia sobie)

   • relacja lekarz – pacjent w kontekście teorii przywiązania Bowlby’ego (badania: indywidualny system przywiązania aktywizuje się w warunkach silnego napięcia)

   • model patogenetyczny vs model salutogenetyczny i jego konsekwencje dla myślenia o zdrowiu, chorobie i leczeniu

VIII. „Memento mori” (Pamiętaj o śmierci) – jak przekazywać rodzinie informację o umieraniu i śmierci pacjenta?

1. Mój stosunek do tematyki śmierci, do własnej śmiertelności
2. Stosunek do śmierci w mojej rodzinie
3. Mój stosunek do umierania, jak chciałbym umrzeć (praca transowa)
4. Styl radzenia sobie skoncentrowany na emocjach vs na zadaniach
5. Co dla mnie oznacza śmierć pacjenta? (porażka, pokora, itp.)
6. Jak zorganizować czas i przestrzeń do przekazania informacji o śmierci?
7. Śmierć nagła/śmierć po okresie choroby terminalnej/śmierć dziecka/śmierć dziecka nienarodzonego - implikacje dla przekazania wiadomości o śmierci
8. Rozmawianie z rodziną o pośmiertnym pobraniu narządów do przeszczepu (dawanie-branie)
9. Fazy żałoby (normalne i pożądane reakcje na wiadomość o śmierci; jakich reakcji bliskich pacjenta się obawiam? Czy słusznie?)
10. Patologiczne przeżywanie żałoby

IX. „Memento vita” (Pamiętaj o życiu) – jak towarzyszyć pacjentowi choremu terminalnie i jego rodzinie?

1. Model patogenetyczny vs model salutogenetyczny i jego konsekwencje dla myślenia o śmierci
2. Psychologiczne fazy umierania
3. Uporczywa medycyna a godność i wolność człowieka
4. Potrzeby człowieka umierającego

X. „Fortes fortuna adiuvat” (Śmiałym szczęście sprzyja) Autoprezentacja – jak prezentować, jak stworzyć dobrą prezentację:

1. Zasady wystąpień publicznych/prezentacji (prezentowanie danych)
2. Sposoby przekazywania wiedzy/ informacji (kontakt z audytorium)
3. Przygotowanie do prezentacji/ wystąpienia (check listy, stres, wet run)

XI. „Per aspera ad astra” (Przez trudy do gwiazd) Coaching kariery lekarza

1. Mój indywidualny cel
2. Planowanie ścieżki kariery
3. Harmonijny rozwój zawodowy.

XII. „Gemma gemmarum” (Klejnot nad klejnotami) Efektywność lekarza

1. Przezwyciężanie/Radzenie wewnętrznego sabotażysty
2. Budowanie własnej wartości,
3. Praca nad przekonaniami, nawykami
4. Wprowadzanie zmiany
5. Odnajdywanie (wewnętrznej) równowagi ja – ja lekarz.
6. Sposoby motywowania się do pracy/ Automotywacja.

Terminy poszczególnych warsztatów zostaną podanej w najbliższym czasie.

Ilość punktów edukacyjnych: 36. Koszt szkolenia: 1920 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Inteligo, nr rachunku: 50 1020 5558 1111 1294 1520 0003 (z dopiskiem nazwy kursu i danymi osobowymi). Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność wpłat. Spotkania będą się odbywać w godzinach 9.00 - 12:30.

Zapraszamy!