Szkolenia

SPIS TREŚCI


VII EDYCJA

ROK I

Wyjazdowe zgrupowanie self - experience (60 godzin)

Data: 21.01.2020 r. - 27.01.2020 r.

 

I Semestr:

 • Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych
  Data: 14-15.02.2020 prof. Małgorzata Janas-Kozik
 • Neurobiologiczne podstawy zachowania
  Data: 6-7.03.2020 dr Roman Ciesielski
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1
  Data: 17-18.04.2020 dr Lidia Popek
 • Relacja i Przymierze Terapeutyczne
  Data: 8-9.05.2020 mgr Magdalena Szyszko
 • Zagadnienia Etyczne w Psychoterapii
  Data: 22-23.05.2020 mgr Maria Marquardt

 

II Semestr:

 • Współczesne rozumienie i psychoterapia zaburzeń osobowości w oparciu o najnowsze wyniki badań
  Data: 5-6.06.2020 prof. Ewa Trzebińska
 • Proces psychoterapii a interwencje psychoterapeutyczne
  Data: 25-26.09.2020 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychopatologia o Psychoterapia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  Data: 23-24.10.2020 mgr Magdalena Szyszko
 • Kontekst, kontakt, kontrakt
  Data: 20-21.11.2020 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
  Data: 11-12.12.2020 dr Lidia Popek

 

III Semestr:

 • Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
  Data: 22-23.01.2021 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychoterapia psychodynamiczna cz. 2
  Data: 19-20.02.2021 mgr Magdalena Szyszko
 • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrennii
  Data: 19-20.03.2021 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz i mgr Sabina Mucha
 • Problemy seksualne w psychoterapii – rozpoznanie i leczenie
  Data: 23-24.04.2021 dr Sławomir Jakima
 • Zaburzenia kompulsywno-obsesyjne w ujęciu terapii koherencji
  Data: 7-8.05.2021 mgr Michał Jasiński

 

IV Semestr:

 • Psychoterapia systemowa cz. 1
  Data: 18-19.06.2021 mgr Bogusława Piasecka
 • Psychoterapia Pozytywna
  Data: 24-25.09.2021 mgr Katarzyna Marquardt
 • Psychoterapia systemowa cz. 2
  Data: 22-23.10.2021 Bogusława Piasecka
 • Psychoterapia systemowa cz. 3
  Data: 26-27.11.2021 mgr Bogusława Piasecka
 • System, struktura, strategia – kluczami do pracy z parą
  Data: 10-11.12.2021 mgr Magdalena Szyszko 

 

V Semestr:

 • Genogram jako metoda pracy w podejściu systemowym - strukturalnym i strategicznym
  Data: 21-22.01.2022 - dr B. Piasecka
 • Psychoterapia ericksonowska cz 1 
  Data: 25-26.02.2022 mgr Katarzyna Marquardt; mgr Jan Dyba
 • Psychoterapia ericksonowska cz 2 
  Data: 18-19.03.2022 mgr Katarzyna Marquardt; mgr Jan Dyba
 • Psychoterapia ericksonowska cz 3 
  Data: 22-23.04.2022 mgr Katarzyna Marquardt; mgr Jan Dyba
 • Psychoterapia ericksonowska cz 4 
  Data: 27-28.05.2022 mgr Katarzyna Marquardt; mgr Jan Dyba

 

VI Semestr:

 • Genogram praca własna cz 1
  Data: 10-11.06.2022 dr Barbara Józefik
 • Genogram praca własna cz 2
  Data: 16-17.09.2022 dr Barbara Józefik
 • Genogram praca własna cz 3
  Data: 7-8.10.2022 dr Barbara Józefik
 • Genogram praca własna cz 4
  Data: 18-19.11.2022 dr Barbara Józefik
 • Terapia rodziny, w wybranych problemach klinicznych związanych z nieprawidłowym zachowaniem (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno buntownicze, zaburzenia zachowania)
  9-10.12.2022 dr Rafał Antkowiak

 

VII Semestr:

 • Psychoterapia grupowa cz.1 
  13-14.01.2023 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Psychoterapia grupowa cz. 2
  10-11.02.2023 mgr Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Praca z rodziną z zaburzeniami lękowymi
  24-25.03.2023 dr Bogusława Piasecka
 • Psychoterapia Behawioralno-poznawcza cz.1
  21-22.04.2023 mgr Katarzyna Kierońska
 • Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady 
  19-20.05.2023 dr Grzegorz Iniewicz

VIII semestr:

 • Psychoterapia Behawioralno-poznawcza cz.2
  16-17.06.2023 mgr Katarzyna Kierońska
 • Zaburzenia odżywiania 
  1-2.09.2023 dr Bogusława Piasecka
 • Żałoba 
  6-7.10.2022 dr Maria Rogiewicz
 • Supwrwizja cz. 1
  17-18.11.2023 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Interwencja Kryzysowa
  15-16.12.2023 mgr Liliana Krzywicka

IX semestr:

 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych na przykładzie uzależnień seksualnych
  19-20.01.2024 dr Sławomir Jakima
 • Supwrwizja cz.2
  2-3.02.2024 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami
  22-23.03.2024 mgr Małgorzata Kowalcze
 • Supwrwizja cz. 3
  19-20.04.2024 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
  17-18.05.2024 mgr Małgorzata Kowalcze

X semestr:

 • Superwizja cz. 4
  21-22.06.2024 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych 
  13-14.09.2024 Maja de Abgaro Zachariasiewicz
 • Superwizja cz. 5
  4-5.10.2024 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Superwizja cz. 6
  29-30.11.2024 mgr Maria Marquardt, dr Krzysztof Kotrys
 • Psychoterapia depresji w podejściu integracyjnym
  6-7.12.2024 lek. Ewa Dobiała

Katowicki Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.