Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /kip-new/templates/szablon/index.php on line 1
Profesjonalna szkoła psychoterapii • Szkolenia psychologiczne • Certyfikat • Psychologia kursy

Szkolenia

SPIS TREŚCI

Akredytowany Kurs Psychoterapii

Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

 

Psrp

Informujemy, że trwa nabór na 

XV Edycję Akredytowanego

Kursu Psychoterapii

Kurs rozpocznie się w styczniu 2025 r. 

 

ZAPRASZAMY!!!


Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Kurs akredytowany PTP - Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Kierownik kursów: Roman Ciesielski

AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Kierownik kursów: Maria Marquardt 

 

image0 2

 

Kursy realizowane przez:
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu

HARMONOGRAM KURSÓW:

 

KATOWICKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

www.k-i-p.pl
szkolenia@k-i-p.pl

Nabór na XIV edycję rozpoczęty!
Początek: Czerwiec 2024

 

WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
Tel. (071) 336 06 26

www.wip.wroclaw.pl
info@wip.wroclaw.pl

Nabór na XI edycję rozpoczęty!
Początek: grudzień 2023

 

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

Ośrodek Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych

Przybliżony początek kolejnej edycji: marzec 2024 r.
Tel. +48 601 862 693
www.wip-dzmr.poznan.pl
info@wip-dzmr.poznan.pl 

 

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII
Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń

Przybliżony początek kolejnej edycji: podamy wkrótce!
Tel. +48 601 862 693
www.wip.poznan.pl
info@wip.poznan.pl


Kurs adresowany do:
Osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra.

Pierwszym etapem naboru jest ocena kandydata na podstawie ankiety zgłoszeniowej. Osoby które pomyślnie przejdą pierwszy etap rekrutacji zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

 

OPIS ZAJĘĆ

Program kursu obejmuje 1560 godzin. W ramach kursu przewidziane są:

1. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 800 h :

    - Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)
    - Psychoterapia systemowa (80 h)
    - Psychoterapia ericksonowska (80 h)
    - Psychoterapia psychodynamiczna (40h) 
    - Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h) 
    - Psychoterapia pozytywna (20 h)
    - Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego 
      (140 h)
    - Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży 
      (60 h)
    - Uzależnienia (60 h)
    - Psychoterapia grupowa (40 h)
    - Psychoterapia rodzin (40 h)
    - Psychoterapia małżeństw i par (40 h)
    - Praca z żałobą (20 h)

2. Doświadczenia własne - 250 h

    - Zgrupowanie self - experience (60h)
    - Genogram (80 h)
    - Grupa terapeutyczna (80 h)
    - Terapia indywidualna (30 h)

3. Superwizja grupowa - 120 h

4. Superwizja indywidualna - 30 h

5. Staż w ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP  (obligatoryjny) - (360h)


Legenda: Tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne


Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. W trakcie superwizji co najmniej dwukrotnie powinna mieć miejsce prezentacja materiału video z przebiegu wybranej sesji terapeutycznej (uzupełniona o transkrypcję prezentowanego materiału). Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć wykładowo-warsztatowych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizjach grupowych szkoleniowych na ostatnim roku. 

Uczestników obowiązuje 100 % frekwencja. 

Koszt udziału w kursie:

 • opłata za zgrupowanie self-experience: 2200 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
 • opłata za semestry I - VIII 4000 PLN za semestr
 • opłata za semestry IX - X 4500 PLN za semestr
 • Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Koszt udziału w kursie od 2025 roku:

 • opłata za zgrupowanie self-experience: 2500 PLN (bez opłat za nocleg i wyżywienie)
 • opłata za semestry I - VIII 4500 PLN za semestr
 • opłata za semestry IX - X 5000 PLN za semestr
 • Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

 

 • Opłata za uczestnictwo w zjazdach podlegać będzie raz do roku waloryzacji, ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku kalendarzowego stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak obliczona nowa Opłata obowiązywać będzie przez kolejny kalendarzowy rok trwania Umowy. Zmiana wysokości Opłaty na skutek waloryzacji, określonej w niniejszym punkcie, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej (aneksu). Pierwsza waloryzacja Opłaty nastąpi ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2023 roku. W przypadku, gdy ze względu na termin ogłoszenia podanego wskaźnika, nowa waloryzowana wysokość Opłaty nie będzie znana w terminie jego zapłaty, Uczestnik zapłaci Opłatę w dotychczasowej wysokości, a po ogłoszeniu wskaźnika uzupełni go niezwłocznie, nie później jednak niż z chwilą zapłaty Opłaty za następny miesiąc. W przypadku gdy wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok będzie ujemny (deflacja) to w takim przypadku Opłata pozostaje na takim samym poziomie. 

 

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia Kursu:

Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez

 • Ćwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu
 • Aktywny udział w stymulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela
 • Dyskusja i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą
 • Superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych
 • 100 % frekwencji 

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy [TUTAJ]

lub

Do pobrania ankieta zgłoszeniowa [TUTAJ]

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do wybranego Instytutu. Prosimy o załączenie zeskanowanego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.
Katowicki Instytut Psychoterapii :
szkolenia@k-i-p.pl

 

OSOBY ZAINTERESOWANE KURSEM

Osoby zainteresowane kursem proszone są o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na kurs decyduje:

 • doświadczenie zawodowe;
 • długość stażu pracy z pacjentem;
 • ilość odbytych szkoleń w zakresie psychoterapii;
 • praca własna (odbyta lub w trakcie terapii własnej);
 • posiadana specjalizacja  lub bycie w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii lub psychologii klinicznej.

Pliki do pobrania dla uczestników kursu

Pobierz plik: Regulamin Kursu

Pobierz plik: Procedura reklamacji

Pobierz plik: Formularz reklamacji

Pobierz plik: Regulamin krótkich szkoleń

Pobierz plik: Bibliografia

Pobierz plik: Lista rekomendowanych terapeutów

Pobierz plik: Porównania wymogów certyfikacyjnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

stopka PSRP i KIP